banner

 

127


Okładka
- Dariusz Kaca, Kapsuła pamięci (drewno jabłoniowe, papier czerpany, akryl; 16,3x18,2x34) Aktualności


Chemiczny Park Technologiczny w Brzegu DolnymPAN apelujePopularność Biblioteki Cyfrowej UWrWe Wrocławiu - Instytut KonfucjuszaBiotechnologia


Kościół z nauką?  

Publikujemy list, jaki prof. Tomasz Twardowski - prezes Polskiej Federacji Biotechnologii - skierował do Abp Józefa Życińskiego, po zabraniu przez niego głosu w sprawie gmo. Dziwi, że takiej wymiany poglądów nie inicjuje środowisko naukowców.Rolnicy i GMO  

Szkody, jakie wyrządziła w uprawach kukurydzy omacnica prosowianka spowodowały zwiększone zainteresowanie rolników biotechnologią.Uczył Marcin Marcina  Ekologia


Bali: Stracone szanse, czy nadmierne oczekiwania?  


Świat jest bardzo podzielony, interesy są rozbieżne, cały problem zmian klimatycznych właściwie dowiódł słabości gospodarki rynkowej, która nie umie sobie z tym poradzić.Magistrowie dla środowiska

Rozstrzygnięto konkurs firmy Bayer i UNEP Ambasador Zrównoważonego Rozwoju w dziedzinach: zdrowie człowieka, nowoczesne technologie, innowacyjność dla zrównoważonego rozwoju. Ideą konkursu jest poszukiwanie innowacyjnych technologii, które będą mogły być praktycznie wykorzystane w rozwiązaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju.O energetyce słów kilka  


Uzależnienie cywilizacji ludzkiej od energii jest coraz większe i z tego powodu energetyka przykuwa coraz większą uwagę rządzących. Politycy dyskutują jednak głównie o kwestiach bezpieczeństwa dostaw surowców energetycznych oraz o utrzymaniu ich cen na niskim poziomie. Rzadziej poruszane są tematy wyczerpywania się zasobów i problemów klimatycznych, jakie powoduje nadmierne korzystanie z tradycyjnych źródeł energii tj. paliw kopalnych.Felietony – Andrzej  Klimek


Scenariusze końca świata

Nikt nie potrafi ustalić, kiedy nastąpi kres naszej cywilizacji. Jedno co wiadomo, to że nastąpi na pewno, bowiem wszystko co ma swój początek, ma i koniec.


Felietony – Wiesław W. Jędrzejczak

Żywioły


Felietony - Małgorzata  Milewska-Stawiany


Wykształciuch i cienias, czyli o słowotwórstwie ekspresywnym  Informacje


Infrastruktura i środowisko  


Rada Ministrów 3.01.08. podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, przedłożoną przez ministra rozwoju regionalnego.Krajowe Centrum Informatyki Kwantowej

Na Uniwersytecie Gdańskim utworzono Krajowe Centrum Informatyki Kwantowej. Jego zadaniem jest integracja środowiska informatyki kwantowej w Polsce.


Kto zyska na ociepleniu klimatuPlaneta Ziemia

Z Inicjatywy Międzynarodowej Unii Nauk Geologicznych oraz UNESCO, ONZ proklamowała rok 2008 Światowym Rokiem Planety Ziemia (International Year of Planet Earth - IYPE).


Popularyzacja własności przemysłowej


W dniu 7.12.07. nagrodzono najlepsze prace naukowe oraz projekty plakatów na temat własności przemysłowej w konkursie zorganizowanym przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.Stypendia dla kobiet

Pięć młodych kobiet naukowców otrzymało (7.12.07.) w Warszawie stypendia naukowe L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki przy wsparciu Polskiego Komitetu ds. UNESCO.Listy do redakcji


Fizyka ma się dobrze, fizycy – różnie  


Po przeczytaniu w „Sprawach Nauki” artykułu Wiesława Sztumskiego „Fizyka w niewoli ideologii” opatrzonego mocnym podtytułem „prawda naukowa stała się towarem, podlega prawom rynku i można nią dowolnie kupczyć” uznałem, że powinienem się podzielić z Czytelnikami moją dezaprobatą przedstawionych tez. Nie bez znaczenia jest fakt, iż jestem fizykiem-teoretykiem, który zna nieźle tak polskie, jak i światowe środowiska naukowe i jest dla mnie raczej jasne, że Wiesław Sztumski nie opisuje rzeczywistości, tylko swoje wyobrażenia.Medycyna

Słyszeć i słuchać  

Ponad 20% dzieci ma problemy ze słyszeniem, prawie 30% odczuwa przemijające lub stałe szumy
uszne.

---------------------------------------------------------------------------------------
Miscellanea


Okiem i uchem


Nauka-gospodarka

78 lat +51 lat= 100 dni

Z dr. inż. Józefem Gromkiem, dyrektorem Instytutu Tele- i Radiotechnicznego rozmawia Anna Leszkowska

 Nauka i finanse

Budżet nauki w komisji sejmowej

Budżet nauki w części 28 - Nauka na posiedzeniu komisji sejmowej 28.11.07. przedstawił podsekretarz stanu w MNiSzW Krzysztof Kurzydłowski

Budżet szkolnictwa wyższego

Budżet szkolnictwa wyższego na 2008 r. przedstawił na posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży 28.11.07. podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Krzysztof Kurzydłowski

JBR-y o budżecie

Podczas dyskusji o budżecie nauki 28.11.07. w sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, głos zabrał Sekretarz Rady Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych, Marek Daszkiewicz:


Zagadkowe rezerwy

W projekcie budżetu szkolnictwa wyższego rząd PiS zapisał tajemnicze rezerwy na kwotę 326.845 tys. zł.


Nauka i prawo

Fuzja trzech bez jednego

Od 1.01.08. do Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach zostanie przyłączony Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla z Zabrza.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nauka i sztuka


Inteligentny dom i życie    Nauka w sieci


Instytut Energii Atomowej - www.iea.cyf.gov.plPaństwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach - www.piwet.pulawy.pl  


Naukowa agora

Fizyka i światopogląd

Z przykrością trzeba stwierdzić, że stosunkowo wielu fizyków ulega wpływom ideologicznym, światopoglądowym i religijnym.Głos posła

Poseł Andrzej Smirnow (obecnie przewodniczący sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży) o nauce podczas posiedzenia Sejmu 23.11.07.


Premier Tusk o nauce

Podczas wygłaszania expose w Sejmie, premier poświęcił nauce poniższy fragment swojego wystąpienia.


Solidarnie tresowani

Polski polityk czyta nie więcej jak przeciętny Polak, a polityk IV RP nie czytał więcej jak 10 kartek druku rocznie - czyli jeden artykuł w gazecie, a najlepiej sprzedające się książki w polskim parlamencie to "Kiszenie ogórków sposobem domowym" oraz "Haft artystyczny".


Z kim się zadajesz, takim się stajesz

Obecnie obserwuje się coraz większą mobilność naukowców, co jest związane ze swobodą wymiany naukowej i dostępnością programów finansujących pobyty zagraniczne. Polscy badacze cieszą się znakomitą opinią jako solidni i twórczy, wydaje się jednak, że przynajmniej część ich sukcesów zagranicznych wiąże się z optymalnym i silnie motywującym środowiskiem pracy.


Poczet profesorów polskich 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recenzje

Atomowe grzyby


Bizancjum i literatura


Gramatyka w słowniku


Historia dramaturgii


Ksiądz historyk i geograf


oem software