banner

Wojna!

Autor: ah 2007-10-01

Wydawnictwo Ossolineum wydało w serii "Zrozumieć Europę" niezwykle interesującą książkę Michaela Howarda w tłumaczeniu Tadeusza Rybowskiego - Wojna w dziejach Europy. Autor pokazuje, jak z biegiem lat zmieniały się poglądy na wojnę, a wraz z nimi - wojenne doktryny, koncepcje strategiczne i formy walki. Choć tytuł wskazuje, że mowa o konfliktach zbrojnych, to jednak jest to w dużej mierze książka o genezie i rozwoju państw europejskich, pokazująca jak skomplikowane przyczyny leżą u podłoża ich obecnego kształtu, ustroju, kultury. Obecne, poszerzone, wydanie obejmuje okres od czasów Karola Wielkiego do końca XX wieku, czyli omawiane są w niej wojny rycerzy, najemników, kupców, zawodowców, po wojny rewolucyjne, narodów i techników. Na zakończenie autor zarysował konflikty powojenne z optymistyczną tezą, że tradycyjna wojna między suwerennymi państwami wydaje się przechodzić do historii. Jako appendix należy potraktować zamieszczenie zalecanej lektury pogłębiającej wiedzę o temacie, niezależnie od przypisów umieszczonych po każdym rozdziale.
Wojna!

Michael Howard, Wojna w dziejach Europy, Ossolineum 2007, s.163

oem software