banner

Słownik rosyjsko-polski

Autor: (al.) 2007-10-01

Minęły czasy niechęci do języka rosyjskiego, co najlepiej widać po inicjatywach wydawniczych podejmowanych przez wiele oficyn. Także zasłużona na polu słowników Wiedza Powszechna przypomina, że język bliskich sąsiadów warto sobie przypomnieć lub poznać. Pomocą w tym będzie Podręczny słownik rosyjsko-polski pod redakcją Natalii Celer i Magdaleny Hornung zawierający 100 tysięcy haseł, przykładów ich użycia, wyrażeń i zwrotów frazeologicznych. Obejmuje zarówno słownictwo ogólne współczesnego języka rosyjskiego, jak też spotykane w mediach i publicystyce określenia dotyczące nowych zjawisk i realiów społecznych. W odrębnych spisach podano nazwy geograficzne, skróty, imiona postaci mitologicznych, popularne imiona rosyjskie oraz tzw. pułapki językowe, czyli wyrazy rosyjskie brzmiące podobnie jak w języku polskim, ale różniące się od nich znaczeniem.
Hasła mają przejrzystą budowę, poszczególne znaczenia wyrazów są ilustrowane przykładami lub uściślane objaśnieniami. Podano też informacje rzeczowe, stylistyczne i gramatyczne oraz wskazówki dotyczące akcentu i wymowy.

Podręczny słownik rosyjsko-polski. Red. Natalia Celer i Magdalena Hornung, Wiedza Powszechna, Warszawa 2007

oem software