banner

Nowa Rada Nauki

Autor: www.nauka.gov.pl 2008-07-02

Wybrano Nową Radę Nauki - na jej inauguracyjnym posiedzeniu 25.06.08.
Minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Barbara Kudrycka wręczyła nominacje jej członkom.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego powołała:
* prof. Kazimierza Stępnia na Przewodniczącego Rady Nauki i jednocześnie Przewodniczącego Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej,
* prof. Macieja Zabla na Wiceprzewodniczącego Rady Nauki i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Badań na rzecz Rozwoju Nauki,
* prof. Henryka Góreckiego na Wiceprzewodniczącego Rady Nauki i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Badań na rzecz Rozwoju Gospodarki,
* prof. Jerzego Drozda na Przewodniczącego Zespołu Odwoławczego,
* prof. Janinę Jóźwiak na Wiceprzewodnicząca Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej,
* prof. Zbigniewa Florjańczyka na Wiceprzewodniczącego Komisji Badań na rzecz Rozwoju Nauki,
* prof. Andrzeja Szczepańskiego na Wiceprzewodniczącego Komisji Badań na rzecz Rozwoju Gospodarki,
* prof. Józefa Spałka na Wiceprzewodniczącego Zespołu Odwoławczego,
* pozostałych członków organów Rady Nauki.
I. Komitet Polityki Naukowej i Naukowo - Technicznej:
1.prof. Leon Gradoń
2.prof. Tomasz Jasiński
3. prof. Andrzej Jeleński
4. prof. Janina Jóźwiak
5. prof. Maria Kamińska
6. prof. Marcin Kamiński
7. prof. Stefan Malepszy
8. prof. Kazimierz Stepień
9. prof. Anna Szaniawska
10. prof. Henryk Szymczak
11. prof. January Weiner
II. Komisja Badań na rzecz Rozwoju Nauki:
1.prof. Jerzy Brzeziński
2.prof. Lechosław Dworak
3. prof. Zbigniew Florjańczyk
4. prof. Tadeusz Filipek
5. prof. Marian Harasimuk
6. prof. Krzysztof Jajuga
7. prof. Adam Jakubowski
8. prof. Andrzej Jerzmanowski
9. ks. prof. Łukasz Kamykowski
10. prof. Michał Karoński
11. prof. Henryk Koroniak
12. prof. Andrzej Kostrzewski
13. prof. Leszek Kubicki
14. prof. Andrzej Libik
15. prof. Ryszard Nycz
16. prof. Wojciech Nawrocik
17. prof. Aleksander Pałka
18. prof. Zygmunt Pejsak
19. prof. Wojciech Przetakiewicz
20. prof. Zbigniew Sierota
21. prof. Ryszard Sosnowski
22. prof. Antoni Sułek
23. prof. Marian Szamatowicz
24. prof. Eugeniusz Świtoński
25. prof. Ryszard Tadeusiewicz
26. prof. Maciej Zabel
27. prof. Barbara Świątek-Żelazna
28. prof. Waldemar Żukowski
III . Komisja Badań na rzecz Rozwoju Gospodarki:
1. prof. Tadeusz Bołd
2. prof. Lesław Brunarski
3. prof. Gabriel Fordoński
4. prof. Jerzy Ginalski
5. prof. Henryk Górecki
6. dr hab. Roman Hauser
7. prof. Eugeniusz Herbut
8. prof. Włodzimierz Janke
9. prof. Zofia Kędzior
10. prof. Zdzisława Libudzisz
11. prof. Krzysztof Marchelek
12. prof. Krzysztof Marlicz
13. prof. Bolesław Mazurek
14. prof. Jerzy Merkisz
15. prof. Jarosław Mizera
16. prof. Włodzimierz Przybylski
17. prof. Eugeniusz Ratajczyk
18. dr Józef Sas
19. dr Aleksander Sobolewski
20. prof. Andrzej Szczepański
21. prof. Marian Szczerek
22. dr Romuald Talarek
23. prezes Wojciech Lubiewa-Wieleżyński
24. prof. Wojciech Witkiewicz
25. prof. Marian Wnuk
IV. Zespół Odwoławczy:
1. prof. Jacek Banaszkiewicz
2. prof. Tadeusz Chmielniak
3. prof. Jerzy Drozd
4. prof. Ryszard Laskowski
5. prof. Józef Spałek