banner

Największe sympozjum analityczne na świecie – ISEAC’ 2008

Autor: red. 2008-07-02

Ponad 300 chemików analityków z całego świata spotkało się na Politechnice Gdańskiej podczas międzynarodowego sympozjum International Association of Environmental Analytical Chemistry ISEAC’ 2008.

Konferencja ISEAC’ 2008 jest jedną z największych w Europie, dotyczących chemii analitycznej i największą organizowaną się w tym roku w Polsce.
Konferencja odbywa się co dwa lata i przyjeżdżają na nią specjaliści z zakresu analityki i monitoringu środowiska z całego świata. W tegorocznym spotkaniu weźmie udział ponad trzystu uczestników. Są to głównie specjaliści zajmujący się opracowaniem nowych metod analitycznych trudniący się modelowaniem transportu zanieczyszczeń, oceną oddziaływania zanieczyszczeń środowiska na organizmy żywe czy też zarządzaniem zasobami środowiskowymi – mówi prof. Jacek Namieśnik, dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.
Oprócz części teoretycznej konferencji, organizatorzy przygotowali także – targową. Kilkunastu wystawców zaprezentuje najwyższej jakości aparaturę i odczynniki chemiczne. Wśród nich znajdą się też stoiska z literaturą fachową.
Organizatorem sympozjum ISEAC’ 2008 jest International Association of Environmental Analytical Chemistry (ISEAC). Współorganizatorami są: Komitet Chemii Analitycznej PAN oraz Wydział Chemiczny PG.