banner

obecnoscWydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego wydało książkę Teresy Wilk – Obecność sztuki teatralnej w codzienności życia społecznego, w której autorka omawia nowe obszary zainteresowań pedagogiki społecznej.

   

Zagadnienia obecności sztuki teatralnej w codziennym życiu człowieka nie należą do powszechnie poddawanych analizom naukowo-badawczym – pisze Teresa Wilk. Wynika to prawdopodobnie z dość powszechnego przekonania, że kultura, sztuka, nauka i pedagogika społeczna są na tyle odrębne, że ich współdziałanie wydaje się nie w pełni zasadne. Tymczasem historia sztuki, a zwłaszcza sztuki teatralnej zaświadcza, że jej istota, byt, mają swe umocowanie w realiach społecznych: prezentując życie poszczególnych jednostek, rodzin, społeczności – nawet jeśli nie w pełni realistycznie – ukazuje zmagania, pragnienia, a także wartości i przywary człowieka, który nieustannie dąży do spełnienia, ładu i stabilizacji.

   

Rozważania autorki, podbudowane ogromną ilością cytatów z innych dzieł dotyczących teatru, dotyczą teatru w Polsce – zarówno klasycznego, jak awangardowego czy amatorskiego. Autorka wychodzi od zarysowania społeczno-kulturowych uwarunkowań konstytuowania się teatru powszechnego na świecie i podaje przykłady ilustrujące historyczne i geograficzne konteksty teatru, by przejść do rozważań o teatrze w Polsce na przestrzeni wieków. Pokazuje jego swoistą niezmienność w pewnych obszarach, jego rolę społeczną, a także udział w przemianach lokalnych społeczności. Treści książki – opatrzone licznymi przypisami – kończy bibliografia oraz indeks osobowy.(al.)

    

Obecność sztuki teatralnej w codzienności życia społecznego. Nowe obszary zainteresowań pedagogiki społecznej, Teresa Wilk, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, s.278, cena 34 zł +VAT