banner

klopoty z filozofiaWydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego wydało książkę Andrzeja J. Norasa – Kłopoty z filozofią.

 

„W cywilizacji spektaklu intelektualista liczy się bowiem tylko w tej mierze, w jakiej podejmuje obowiązującą modną grę i zamienia się błazna (…) w rzeczywistości jednak społeczeństwo całkowicie przestało się interesować intelektualistami z powodu minimalnej wagi, jaką w cywilizacji spektaklu ma myślenie”.

Ten cytat z Marii Vargasa Llosy Andrzej J. Noras, autor niedużej, ale jakże ciekawej i treściwej książki,  przytacza jako motto swoich rozważań dotyczących statusu filozofii we współczesnej nauce.
Każdy z ośmiu jej rozdziałów (nie licząc Wstępu, Zakończenia, Literatury i Indeksu) dotyczy problemów, z jakimi borykają się wszyscy filozofowie: partyjności, stanowiskowości, subiektywizmu, psychologizmu, relatywizmu, dogmatyzmu, metafizyczności i nowoczesności.

 

Choć dla filozofów nie są to problemy najważniejsze ani największe, to ich wspólną cechą jest powszechność, a zatem w znaczącym stopniu wpływają na kształt refleksji filozoficznej – pisze autor. Uświadomienie ich sobie w dobie szalonego rozwoju techniki - a wraz z tym rozleniwienia intelektualnego ludzi, ich zainteresowania rzeczami marginalnymi, błahymi – powinno pozwolić im odróżniać rzeczy bardziej od mniej ważnych. Tym samym – uświadomić sobie błędy, które mają wpływ na naszą wizję świata. (tm)

   

Kłopoty z filozofią, Andrzej J. Noras, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 142, cena 20 zł +VAT.