banner


Wydawnictwo TRIO wydało książkę pt. "Słowa, obrazy, dźwięki w wychowaniu" pod redakcją Szymona Kawalli, Ewy Lewandowskiej-Tarasiuk i Jana Wiktora Sienkiewicza.

 slowa1W książce 16 autorów prezentuje w esejach z różnych dziedzin sztuki obraz świata, w którym języki i kody literatury, sztuk plastycznych i muzycznych wchodzą w dialog ze współczesnym odbiorcą.
We wstępie redaktorzy książki piszą: „Sztuka stanowi artystyczne wypełnienie otaczającej człowieka czasoprzestrzeni. Bogactwo jej form to efekt dokonań twórców, którzy w języku, plamie barwnej czy dźwięku potrafią nadać jej bogactwo sensów. Dlatego słowa, obrazy, dźwięki przenikają się wzajemnie, tworząc świat człowieka i świat sztuki, w ten sposób sztuka nadaje nowe wymiary ludzkiej egzystencji i kreuje artystyczne jej kształty, czerpiąc nieustannie z żywotnych źródeł ludzkiego doświadczenia”.


Książka może być pomocą dydaktyczna dla nauczycieli przedmiotów artystycznych oraz instruktorów kulturalnych, a także dla studentów. Teksty są wzbogacone ilustracjami oraz przypisami poszerzającymi wiedzę z omawianego zagadnienia.(js)

Słowa, obrazy, dźwięki w wychowaniu, Szymon Kawalla, Ewa Lewandowska -Tarasiuk, Jan Wiktor Sienkiewicz, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2011, s. 267, cena 40 zł.