banner

Przy Instytucie Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu powstanie największy i najnowocześniejszy w kraju zespół laboratoriów do badań w z zakresu optyki kwantowej i spektroskopii nanostruktur. Zespół o nazwie Centrum Optyki Kwantowej będzie się składał z pięciu laboratoriów i trzech pracowni. Największa z nich to Pracownia Modelowania Komputerowego. Centrum służyć będzie naukowcom ze wszystkich polskich ośrodków akademickich. Jego budowa zakończy się w roku 2010, a rok później sfinalizowane zostanie wyposażanie laboratoriów w specjalistyczną aparaturę badawczą. Inwestycja kosztować będzie 25 mln złotych, z czego 22 mln pochodzić będzie ze środków unijnych.