banner

Międzynarodową Konferencją Naukową w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego kierowanego przez prof. Janusza Żmiję rozpoczęły się 12 czerwca obchody z okazji 55-lecia Akademii Rolniczej w Krakowie, obecnie - Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja. W programie przewidziano wystąpienia zaproszonych gości oraz pracowników naukowych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, nadano też tytuł doktora h.c. prof. Peterowi Oeltgenowi z University of Kentucky w USA. Podczas uroczystości wygłaszano też referaty: o miejscu i roli rolnictwa w Polsce w warunkach integracji europejskiej mówił prof. Wojciech Ziętara, dr h.c. AR w Krakowie, prof. Rudolf Michałek (PAN; Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) wygłosił wykład "Od Studium Rolniczego UJ do Uniwersytetu Rolniczego", a prof. Andrzeja Libika (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) - na temat badań naukowych, jako funkcji rozwoju rolnictwa w Polsce. Konferencji towarzyszyła wystawa historycznych pamiątek ze zbiorów archiwum Muzeum Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (fotografie, medale, kopie dokumentów, podręczniki itp.) oraz prezentacja posterów o tematyce naukowej