banner

11 konferencji naukowych uświetni obchody przypadającej w listopadzie tego roku 60. rocznicy utworzenia Instytutu Matematycznego PAN. Zwieńczeniem jubileuszu będzie zorganizowana w kwietniu 2009 roku w Warszawie największa w naszej części Europy międzynarodowa naukowa konferencja matematyczna z udziałem szefów wielu akademii nauk oraz największych sław matematycznych z całego świata, w tym laureatów medali Fieldsa. Instytut posiada największą polską bibliotekę matematyczną, wydaje 9 cenionych na świecie czasopism, prowadzi 36 seminariów badawczych oraz koordynuje lub współkoordynuje 6 programów unijnych. Od roku 1992 działa tu Międzynarodowe Centrum Matematyczne im. Stefana Banacha, a od 2003 roku Centrum Zastosowań Matematyki.