banner

Warto przypomnieć książkę Klausa Hoffmanna wydaną przez Wydawnictwa Naukowo-Techniczne - Wina i odpowiedzialność. Otto Hahn. Konflikty uczonego - opisującą dylematy moralne uczonego. Można ją potraktować jako wyraz rozterek większości z tych, którzy dokonują epokowych odkryć. Odkrycia takie bowiem zwykle są uwikłane w politykę, a politycy chętnie ich używają do celów niekoniecznie chlubnych. Otto Hahn, wybitny fizykochemik niemiecki zajmujący się radioaktywnością, miał nieszczęście żyć w czasach zbrodniczych. W lutym 1939 r. 60-letni Hahn miał świadomość, że Niemcy mogą skonstruować bombę atomową. Siedem miesięcy później, Otto Hahn został wciągnięty w projekt uranowy, którego rezultaty miały posłużyć do zniszczenia ludzkości. O tym, jak przebiegały prace nad konstrukcją bomby atomowej, jakie dylematy mieli uczeni pracujący na potrzeby machiny wojennej Niemiec, jak zmieniały się ich poglądy - Klaus Hoffmann opisuje z powoływaniem się na materiały źródłowe, których spis - razem ze wskazówkami bibliograficznymi i kalendarium - zamieszcza na końcu książki. Interesującym dodatkiem są także zdjęcia osób i dokumentów, uzupełniające te opowieść o dylematach uczonych w czasie zawieruchy wojennej. Klaus Hoffmann, Wina i odpowiedzialność.

Otto Hahn. Konflikty uczonego, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, Warszawa 1997, s.273