banner

PEARL - innowacyjne rozwiązanie w zarządzaniu portami

Autor: red. 2008-07-02

Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk aktywnie uczestniczy w programach Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Są to działania związane z europejską inicjatywą Globalnego Monitoringu dla Środowiska i Bezpieczeństwa GMES (Global Monitoring for Environment and Security) oraz z Programem dla Europejskich Państw Współpracujących PECS (Plan for European Cooperating States).
Projekty, w których uczestniczy Centrum Badań Kosmicznych, stawiają sobie za zadanie między innymi promowanie możliwości wykorzystania technik satelitarnych. Perspektywa wyniesienia na orbitę nowych, europejskich satelitów: konstelacji GALILEO, rodziny satelitów Sentinel, satelitów o rozdzielczości przestrzennej dochodzącej do 25 cm, czy rozważanego polskiego satelity Mazovia, otwiera możliwości nowego spojrzenia na Ziemię. W związku z tym, umiejętność sprawnego posługiwania się zdjęciami satelitarnymi i ich poprawne wykorzystanie jest kluczowe dla rozwoju technologii kosmicznych w Europie. Uczestnictwo w licznych projektach daje możliwość aktywnego kształtowania kierunku wykorzystania technik satelitarnych biorąc pod uwagę również specyfikę naszego kraju.


Jednym z projektów, w których uczestniczy Centrum Badań Kosmicznych jest PEARL (Port Environmental Information Collector). Projekt PEARL realizowany jest w ramach 6 Programu Ramowego Komisji Europejskiej w tematyce Aeronautyka i Przestrzeń Kosmiczna. Jego głównym zadaniem jest stworzenie platformy do zarządzania środowiskiem portowym, wykorzystującej i integrującej dane satelitarne, lotnicze oraz dane z pomiarów naziemnych. W ramach projektu podjęto następujące działania:
 zaprezentowano możliwości zastosowania systemów satelitarnych w monitoringu portów i stref przybrzeżnych
 przeprowadzono serie wywiadów z przedstawicielami portów europejskich na temat obecnego i przyszłego wykorzystania technik satelitarnych w zarządzaniu portami
 określono profil portów morskich oraz ich zapotrzebowanie na dane dotyczące środowiska
 dokonano przeglądu istniejących danych satelitarnych, lotniczych i danych naziemnych oraz stworzono modele ich efektywnej integracji.
W od różnieniu od poprzednich projektów, które koncentrowały się głównie na naukowych aspektach monitoringu strefy portowej, PEARL skupia się na potrzebach użytkowników, różnych w zależności od położenia geograficznego portu. Innowacyjność projektu polega na jego wszechstronności oraz synergii między różnorodnymi danymi satelitarnymi. Centrum Badań Kosmicznych aktywnie uczestniczy w pracach projektu, między innymi poprzez jego promowanie w portach europejskich oraz przygotowanie planu jego wdrożenia w praktyce.

Przykład możliwości wykorzystania technik satelitarnych do monitoringu portów i stref przybrzeżnych. Obraz satelitarny został wykonany w mikrofalowym paśmie promieniowania elektromagnetycznego przez satelitę ENVISAT. Bardzo wyraźnie na nim widać wyciek ropy z tankowca Prestiż w pobliżu wybrzeży północne Hiszpanii, który rozpoczął się podczas sztormu 13 listopada 2002 roku.

http://www.pearl-project.eu/