banner

Instytut Włókien Naturalnych

Autor: 2008-05-04


INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH
ul. Wojska Polskiego 71b, 60-630 Poznań
tel. + 48 61/8455 800
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.inf.poznan.pl

shop.inf.poznan.pl

Instytut Włókien Naturalnych jest interdyscyplinarną jednostką badawczą o znaczeniu międzynarodowym, która jako jedyna w Polsce zajmuje się kompleksowymi badaniami nad pozyskiwaniem i przerobem naturalnych surowców włóknistych takich jak: len, konopie, jedwab, wełna, bawełna i inne.
Instytut dysponując znacznym potencjałem badawczym i laboratoriami, rozszerzył swoją ofertę i rozpoczął współpracę z takimi rejonami świata jak Ameryka Łacińska, Afryka, Azja gdzie uprawiane są inne, nie mniej cenne odnawialne i biodegradowalne rośliny włókniste takie jak juta, sizal, abaka, kenaf, curava.

W IWN działa Międzyzakładowy Zespół Kompozytów oraz Bank Włókien Naturalnych i Bank Informacji o Włóknach. Kolekcjonuje się tu włókna, wykonuje badania i określa ich właściwości w zależności od metod wydobycia: dekortykacja, roszenie wodne, osmoza, enzymatyczne odklejanie, biodeterioracja, ultradźwięki, pole elekromagnetyczne. W Banku Włókien zbiera się informacje na temat właściwości fizyko-mechanicznych i chemicznych włókien naturalnych.

W ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji IWN uzyskał w 2004 roku status Centrum Doskonałości CELLUBAST - Naturalne Lignocelulozowe Surowce Włókniste.
Celem działalności Centrum jest opracowywanie i transfer wysoko zaawansowanych technologii i produktów dotyczących pozyskiwania i przerobu surowców włóknistych do wytwarzania:
· materiałów tekstylnych przyjaznych dla fizjologii organizmu człowieka,
· materiałów na cele przemysłowe ( kompozyty, celuloza, energia odnawialna),
· przetwórstwa produktów ubocznych, w tym nasion oleistych (lnu i konopi) na cele przemysłu farmaceutycznego, spożywczego i kosmetycznego.

Zgodnie z założeniami Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2004-2006, Instytut realizował projekt pt. „Utworzenie i wyposażenie Laboratorium Technologicznej Oceny Surowców Lignocelulozowych". W Laboratorium tym na zlecenie Agencji Rynku Rolnego prowadzona jest obecnie ocena surowców włóknistych pod kątem wymagań przepisów Unii Europejskiej dotyczących dopłat do przetwarzania słomy lnu i konopi.

Zróżnicowana gama włókien naturalnych produkowanych w wielu krajach stanowi ważne źródło dochodu dla rolników i farmerów, przez to odgrywa ważną rolę w poprawie bezpieczeństwa żywnościowego i zwalczaniu ubóstwa w wielu regionach świata. Dostrzegając te potrzeby Organizacja Narodów Zjednoczonych, 20 grudnia 2006 zdecydowała ustanowić rok 2009 Międzynarodowym Rokiem Włókien Naturalnych (rezolucja 61/189).
IWN, jako pełniący od 1989 roku funkcję Centrum Koordynacyjnego Międzynarodowej Sieci Badawczej ds. lnu i innych roślin włóknistych (FAO/ESCORENA European Cooperative Research Network on Flax and other Bast Plants), działającej pod auspicjami Food and Agriculture Organization of the United Nations , czynnie włączył się do akcji dobrowolnego wsparcia i uświetnienia tego wydarzenia.{mospagebreak}

Spośród wielu zaplanowanych wydarzeń najważniejsze to :
1. W dniach 10-11 kwietnia 2008 w Instytucie zorganizowano
European Regional Workshop na temat "Internet-based communication support for ESCORENA Thematic Knowledge Networks in Agriculture" . Warsztaty miały m.in. za zadanie zapoznanie z najnowszymi nośnikami informacji naukowej i sposobem ich optymalnego wykorzystania w ramach systemu ESCORENA obejmującego 10 Sieci, których koordynatorzy pochodzą z Belgii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Niemiec, Serbii, Włoch i Wielkiej Brytanii
2. 14th International Conference for Renewable Resources and Plant Biotechnology NAROSSA 2008 odbedzie się w dniach 9 i 10 czerwca 2008 w Magdeburgu. Instytut jest współorganizatorem tej konferencji już po raz czwarty. Konferencje te odbywają się raz w Poznaniu , raz w Magdeburgu.
3. 7th Global WPC and Natural Fibre Composites Congress and Exhibition w Kassel w Niemczech odbędzie sie w dniach 18 -19 czerwca 2008 r . Instytut jest współorganizatorem konferencji.
4. INTERNATIONAL CONFERENCE ON FLAX AND OTHER BAST PLANTS w SASKATOON w KANADZIE odbywająca się dniach 21-23 lipca 2008 , której Instytut jest także współorganizatorem.

Instytut przejawia także wysoką aktywność regionalną. Jest m. in. Członkiem-Założycielem Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii utworzonego w 2006 roku w Poznaniu, którego celem jest podjęcie wspólnych działań na rzecz badań naukowych i prac rozwojowych, innowacji i wdrożeń.
Instytut brał udział w tworzeniu oraz w realizacji wielu regionalnych i lokalnych inicjatyw m.in.: RIS Innowacyjna Wielkopolska, Strategia Akademicka miasta Poznania.
Dla podniesienia swej kompetencji w roku 2007 w Instytucie wprowadzany został System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2000.

W Instytucie wdrożony jest również system HACCP.
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) jest systemem, który pozwala zminimalizować zagrożenia, jakie dla bezpieczeństwa zdrowotnego żywności powstają na różnych etapach jej produkcji i dystrybucji. W przypadku Instytutu system ten dotyczy doświadczalnej produkcji spożywczo leczniczych preparatów z nasion oleistych lnu i konopi.

Instytut posiada od 1998 roku Certyfikat Akredytacji Nr AB 225 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, który potwierdza kompetencje Laboratoriów. Zakres akredytacji obejmuje badania wykonywane w Laboratorium Palności i Laboratorium Włókienniczym. Certyfikat Akredytacji ważny jest do 2010 roku.

Od roku 2003 IWN podjął współpracę z wydawnictwem Haworth Press Inc. i Taylor&Francis, z którym wydaje kwartalnik Journal of Natural Fibres – naukowe, recenzowane czasopismo w j. angielskim.
Poza tym Instytut wydaje również w j. angielskim Biuletyn Informacyjny FAO European Cooperative Research Network on Flax and Other Bast Plants p.t. EUROFLAX Newsletter oraz szereg innych pozycji takich jak: poradniki, materiały konferencyjne, słownik pięciojęzyczny, książki.
Instytut jest posiadaczem wielu złotych i srebrnych medali za wynalazki nagrodzone w Genewie, Brukseli i Paryżu.