banner

Już po raz dwunasty absolwenci polskich uczelni wyższych mają szansę ubiegać się o stypendium niemieckiej Fundacji DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt). Przez pierwsze 10 lat był to program prowadzony wspólnie z Fundacją im. Nowickiego. Od 2007 r. stanowi on natomiast część Międzynarodowego Programu Stypendiów dla Krajów Europy Środkowej i Wschodniej DBU i jest realizowany w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Środowisko dla Środowiska, skupiającym byłych stypendystów.
Stypendium Deutsche Bundesstiftung Umwelt jest przeznaczone dla absolwentów wszystkich kierunków studiów zawierających w swoim programie tematykę ochrony i zarządzania środowiskiem, ochrony przyrody, zrównoważonego rozwoju i edukacji ekologicznej. Bardzo istotnym elementem omawianego programu stypendialnego jest jego praktyczny charakter. W ramach programu stypendialnego absolwenci uczelni wyższych (w tym również doktoranci) odbywają 6-12 miesięczny staż w Niemczech w instytutach badawczych, na uniwersytetach, w organizacjach pozarządowych, w przedsiębiorstwach, w urzędach. Taki charakter programu stypendialnego istotnie wpływa na rozwój naukowy i zawodowy młodych absolwentów, a tym samym bardzo zwiększa ich możliwości na rynku pracy zarówno polskim, jak i niemieckim.
Stypendium DBU w Niemczech umożliwia realizację stażu w nowoczesnych jednostkach badawczych, prężnych firmach i organizacjach pozarządowych, gdzie młodzi polscy naukowcy mają szansę pracować na doskonałym sprzęcie i z doskonałymi specjalistami. Gwarancją znalezienia świetnej instytucji na odbycie stażu dla stypendystów jest ponad 10-letnie doświadczenie DBU w wyszukiwaniu odpowiednich instytucji do realizacji stypendium. Dzięki temu każdy laureat ma szansę na realizację stażu w tematyce i instytucji, która go interesuje. Również w trakcie trwania stypendium stypendyści nie są pozostawieni sami sobie. Mogą oni zawsze zwrócić się o pomoc do DBU lub leż skontaktować się z byłymi stypendystami poprzez Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska, które pełni rolę partnera programu stypendialnego w Polsce.
Stypendium DBU to jednak nie tylko wyjazd do Niemiec, to również szereg nawiązanych kontaktów w Polsce i w Niemczech, zarówno tych na płaszczyźnie zawodowej, jak i prywatnej. DBU kontynuuje ponadto tradycję rozpoczętą przez Fundację im. Nowickiego i w tym roku organizuje również seminarium jesienne. W jego trakcie ostatnia edycja stypendialna prezentuje wyniki i przebieg swojego pobytu w Niemczech, jak również ma możliwość zapoznania się z koleżankami i kolegami z wcześniejszych edycji. Więcej informacji o programie stypendialnym DBU znaleźć można na stronie www.dbu.de i www.sds.org.pl