banner

23 czerwca na Politechnice Warszawskiej wręczono nagrody laureatom konkursu o Nagrodę Siemensa za 2007 rok. Nagroda Siemensa została ustanowiona w wyniku porozumienia zawartego między Politechniką Warszawską a Siemensem AG 17 maja 1995 roku na okres 6 lat. Odegrała tak ważną rolę w promowaniu wybitnych osiągnięć naukowych, że już dwukrotnie Uczelnia i koncern Siemens przedłużały porozumienie w sprawie jej przyznawania. Od 2005 r. Siemens przyznaje Nagrodę Badawczą (za szczególne wyniki badań naukowych dające się zastosować w praktyce) i Nagrodę Promocyjną (za wybitne prace doktorskie i/lub habilitacyjne). Na obydwie nagrody Siemens przeznacza 70 tys. zł rocznie. Przewodniczącym powołanego wspólnie przez Uczelnię i Koncern jury jest Rektor Politechniki Warszawskiej. W tym roku Nagrodę Badawczą Siemensa za rok 2007 przyznano prof. dr. hab. inż. Andrzejowi Jajszczykowi z Akademii Górniczo-Hutniczej za badania w zakresie sieci i systemów telekomunikacyjnych nowej generacji , a Nagrodę Promocyjną - dr. hab. inż. Markowi Pawełczykowi z Politechniki Śląskiej za rozprawę habilitacyjną "Zastosowanie cyfrowego przetwarzania sygnałów, sterowania optymalnego i adaptacyjnego oraz identyfikacja systemów do aktywnej redukcji hałasu - projektowanie, analiza i implementacja w aktywnym zagłówku fotela oraz aparacie telefonicznym"