banner

Bogdan Nienałtowski z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego skonstruował sonaser - nowy generator dźwięku.

Sonaser jest szczególnym źródłem dźwięku, analogicznie jak laser, będący szczególnym źródłem światła.

W sonaserze szereg źródeł dźwięku o zróżnicowanym brzmieniu, zostaje zestrojone i zsynchronizowane w szczególny sposób. W efekcie otrzymujemy dźwięk monotonalny i koherentny, analogicznie do światła laserowego, które jest monochromatyczne (jednobarwne) i spójne (koherentne), tj. zdolne do interferencji. Rezultat taki można sobie wyobrazić jako zanik brzmienia chóralnego, w miejsce którego pojawia się tylko jeden głos, w dodatku nie tożsamy z którymkolwiek z głosów członków zespołu. Wchodzi więc w grę utrata indywidualności brzmieniowej chórzystów ? wszystkie głosy, nawet te fałszujące, są zmuszone śpiewać (generować) ten sam dźwięk, dzięki czemu następuje tzw. spektralne wzmocnienie jego natężenia.

W sonaserze rolę chórzystów spełniają piszczałki organowe. Wynalazek otwiera drogę do konstruowania źródeł dźwięku dużej mocy, zwłaszcza dla systemów sygnalizacyjno-alarmowych. Jeden sonaser może zastąpić dziesiątki dotychczas stosowanych źródeł dźwięku (syren). O randze wynalazku świadczy także fakt, że odkrycie następuje to dopiero po półwieczu od wynalezienia masera (1954), podczas gdy laser został zbudowany już po 6 latach (1960 r.).Fizyczna teoria działania laserów nie dawała bowiem szansy na zbudowanie dźwiękowego analogu lasera w zakresie słyszalnym.

 Rozwiniecie badań nad sonaserem może zaowocować zbliżeniem między fizyką klasyczną i - mechaniką kwantową, której początki sięgają 1900 roku, a spory o jej interpretację nie zakończyły się do dziś. SONASER - monotonalny generator ze wzmacnianiem dźwięku w wyniku stymulowanej emisji promieniowania (dźwiękowy analog lasera w zakresie słyszalnym, f = 670Hz ). bcz-d