banner

Narzekające na przestarzałą aparaturę instytuty poprawią nieco swoje narzędzia badawcze. Ministerstwo nauki przyznało w tym roku środki na inwestycje aparaturowe 13 instytutom i 31 uczelniom. Z instytutów humanistycznych tylko jeden - Instytut Filozofii i Socjologii PAN - otrzymał (najniższą) dotację w wysokości 20 tys. zł. Hojniej oceniono placówki PAN zajmujące się naukami przyrodniczymi i technicznymi: Instytut Chemii Fizycznej PAN otrzymał 2,2 mln zł, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN - 980 tys. zł, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej - 1,464 mln zł, Instytut Mechaniki Górotworu PAN - 317 tys. zł, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN - 600 tys. zł, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN - 124 800 zł.( w sumie dla placówek PAN przeznaczono 5 705 800 zł). Mniejsze dotacje (łącznie 4,058 mln zł) otrzymały jbr-y: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego - 1,333 mln zł, Instytut Elektrotechniki - 665 tys. zł, Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM - 700 tys. zł, Centralny Instytut Ochrony Pracy - PIB - 350 tys. zł, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych - 660 tys. zł, a Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej - 35 tys. zł. W sumie instytuty otrzymały dotacje w wysokości 9 763 800 zł, natomiast uczelnie - 37 001 000 zł.