banner

 

Instytut prowadzi działalność od 20 lat (w czerwcu 2008 uroczyste obchody jubileuszowe). Badania podstawowe skupione są na naukach rolniczych, weterynaryjnych oraz biologicznych.

Wśród priorytetów badawczych m.in. regulacja cyklu jajnikowego i mechanizmy kontrolujące interakcje pomiędzy gametami, zarodkiem, a organizmem matki oraz „okno implantacyjne" u ludzi i zwierząt, biotechnika i biotechnologia rozrodu w zapobieganiu i leczeniu niepłodności, ochrona bioróżnorodności produkcji zwierzęcej i wybranych gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem, wpływ czynników genetycznych i środowiskowych na regulacje procesów fizjologicznych i patologicznych rozrodu u ludzi i zwierząt, doskonalenie żywności i żywienia dla ochrony zdrowia z wykorzystaniem aktywnych substancji pochodzenia naturalnego.

Na stronie głównej zamieszczone są podstawowe dane o Instytucie - struktura, historia, rada naukowa, dane adresowe - a także wydawnictwa, studia doktoranckie, projekty badawcze (ta część dopiero w budowie) oraz odnośnik do Centrum Doskonałości „Biotechnika i biotechnologia w kreowaniu nowych strategii kontroli rozrodu oraz ochrony zdrowia ludzi i zwierząt".

Oddzielna ikona prowadzi także do działu „Bliżej nauki", zawierającego artykuły popularnonaukowe (pełna treść), związane tematycznie z pracą Instytutu i z dziedzinami, którymi się w swych badaniach zajmuje.

oem software