banner

  Instytut Ochrony Roślin działa od 1951 r. w Poznaniu, od maja 2008 posiada oficjalny status państwowego instytutu badawczego. Zajmuje się prowadzeniem badań naukowych i prac rozwojowych, m.in. w zakresie biologii, ekologii i szkodliwości mikroorganizmów, metod zapobiegania, występowania i rozprzestrzeniania agrofagów, szacowania strat w plonie roślin uprawnych, kontroli pozostałości środków ochrony roślin w produktach pochodzenia roślinnego w glebie i wodzie, kontroli jakości stosowanych środków ochrony roślin, oceny przydatności aparatury do wykonywania zabiegów ochrony roślin, gromadzenia, identyfikacji i przechowywania patogenów roślin uprawnych.

Na stronie głównej placówki - aktualności, wykaz środków ochrony roślin w rolnictwie ekologicznym, słownik terminów fitosanitarnych, rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu, wiadomości na temat sesji naukowych, szkoleń i konferencji, informacje o historii i strukturze instytutu, oferta wydawnicza. Są też linki, m.in. do atlasu chwastów i chorób roślin rolniczych, wiadomości na temat zwalczania niektórych szkodliwych ślimaków, odnośniki do różnych map (np. sytuacja meteo- i agrometeorologiczna, monitoring zarazy ziemniaka).

oem software