banner

 

Centrum, które uroczyście otworzono 16.06.10. wyróżnia także i to, że zostało zbudowane w rekordowym czasie - 17 miesięcy. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom i aparaturze - powinno ono poprawić jakość kształcenia na tym wydziale a w konsekwencji - umożliwić uzyskiwanie bardzo dobrych wyników prac badawczych, zwłaszcza w zakresie inżynierii wodnej, budowlanej, a także materiałowej i środowiska . Ponadto będzie pełnić funkcje popularyzatorskie - ilustrować obieg wody w przyrodzie i uczyć zasad kształtowania i realizacji przedsięwzięć hydrotechnicznych.

Obiekt, czyli budynek dydaktyczny z 19 pracowniami, salami wykładowymi, wystawowymi i piękną fontanną w środku, a także zdrojem wody pitnej oligoceńskiej, plejstoceńskiej i wodociągowej, zlokalizowany jest na terenie głównego kampusu SGGW w Warszawie, u zbiegu ulic Nowoursynowskiej i Ciszewskiego. W jego otoczeniu znajduje się interesujący i malowniczy Park Wodny. Składa się on z modelu cieku wodnego połączonego ze zbiornikami troficznymi i znajdującego ujście do końcowego zbiornika wodnego.

Całość układu wodnego obrazuje obieg wody w środowisku. System ten podzielony jest na część odwzorowującą zlewnię górską oraz część stanowiącą zlewnię rzeki nizinnej. Układ wodny wyposażony został w modele budowli hydrotechnicznych umieszczonych wzdłuż biegu rzeki i na zbiornikach (syfon, przelew wieżowy, jazy). Modele prezentują przykładowe rozwiązania konstrukcyjne budownictwa hydrotechnicznego i umożliwiają zapoznanie się studentów i doktorantów z systemami modelowania warunków hydraulicznych hydrobiologicznych. W zbiorniku umieszczony jest dok zakończony szklaną ścianą i oświetleniem, umożliwiający zejście w głąb zbiornika wodnego i obserwację rozwoju strefy przybrzeżnej akwenu.

Woda w układzie Parku Wodnego krąży w obiegu zamkniętym dzięki systemowi pomp podających wodę z końcowego zbiornika do stacji początkowej, którą stanowi element ziemny zbudowany z konstrukcji gabionowej oraz ziemnej. Jej jakość zależy m.in. od działania naturalnej oczyszczalni szuwarowej, stanowiącej element układu wodnego. W Parku Wodnym znajduje się także stacja meteorologiczna monitorująca jakość powietrza atmosferycznego i wybrane parametry meteorologiczne mierzone na wielu poziomach. Stacja pracować będzie w sieci monitoringu powietrza Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Centrum, położone na powierzchni 1,5 ha kosztowało 60 mln zł (łącznie z wyposażeniem laboratoriów), a projektowali je pracownicy naukowi SGGW: projekt budynku jest autorstwa Zespołu Usług Projektowych RAB Andrzeja i Bogumiły Rzepeckich, natomiast projekt Parku Wodnego wykonano w Katedrze Architektury Krajobrazu SGGW pod kierunkiem dr. Przemysława Wolskiego. Inicjatorem budowy Centrum był poprzedni rektor SGGW, prof. Tomasz Borecki, a kończył ją obecny rektor (poprzednio prorektor ds rozwoju SGGW) - prof. Alojzy Szymański.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oem software