banner

 

Ogłaszając nazwiska laureatów Szwedzkiej Nagrody Bałtyckiej 2010, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Szwecji podkreśliło inicjatywy dwóch Polaków, których praca przyczyniła się do poprawy morskiego środowiska Bałtyku. Substancje odżywcze pochodzące ze ścieków i gospodarki rolnej mają bardzo negatywny wpływ na jakość wody Morza Bałtyckiego. W ciągu ostatniej dekady Polska poczyniła znaczne inwestycje w nowe i zmodernizowane techniki oczyszczania ścieków, co doprowadziło do znaczącego zmniejszenia stężenia substancji odżywczych transportowanych do Bałtyku.

W uzasadnieniu, kapituła przyznająca Szwedzką Nagrodę Bałtycką zaznaczyła, że prof. Maciej Nowicki i prof. Marek Gromiec potrafili połączyć naukę, zarządzanie i politykę, tworząc odnoszące sukcesy programy mające na celu redukcję ilości substancji odżywczych trafiających z Polski do wód Bałtyku.

Profesor Maciej Nowicki jest założycielem EkoFunduszu, niezależnej organizacji typu non profit, która kieruje środki finansowe płynące z zagranicy w projekty ochrony środowiska w Polsce. Od jej powstania w 1992 roku, EkoFundusz subsydiował inicjatywy na skalę krajową i międzynarodową. Maciej Nowicki pełnił funkcję jego prezesa do 2007 roku.

Profesor Marek Gromiec jest inicjatorem licznych projektów krajowych i międzynarodowych dotyczących gospodarki wodnej, które doprowadziły do rozwinięcia narodowej polityki wodnej oraz strategii kontroli zanieczyszczeń. Jako przewodniczący polskiej Krajowej Rady Gospodarki Wodnej w znaczący sposób przyczynił się do zmniejszenia zanieczyszczeń trafiających z Polski do Morza Bałtyckiego.

7 września szwedzkie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wręczy dwóm laureatom nagrodę podczas Światowego Tygodnia Wody 2010 w Sztokholmie. Ceremonia wręczenia nagród będzie ogólnie dostępna.

Szwedzka Nagroda Bałtyku

Ustanowiona w 1999 roku, Szwedzka Nagroda Bałtycka wyróżnia innowacje, zaangażowanie i nowe metody, które pomagają chronić wodne środowisko Bałtyku. Nagroda przyznawana jest co roku przez szwedzkie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, pod kierownictwem Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Wodnego (SIWI, Stockholm International Water Institute). Wartość nagrody została w tym roku zwiększona ze 100 000 SEK do 250 000 SEK.

Więcej informacji o nagrodzie oraz o poprzednich laureatach znajduje się na stronach: http://www.siwi.org/swedishbalticseawateraward.

http://www.siwi.org/baltic_award_2010.oem software