banner

 

Tytuł „Lidera Polskiej Ekologii" przyznany został w trzech kategoriach - jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo oraz wyrób. W tegorocznej edycji do Konkursu przystąpiły 94 jednostki - 39 gmin, związków gmin i powiatów oraz 55 przedsiębiorstw.

W konkursie tym minister środowiska nagradza jednostki, które wykazały się nie tylko znaczącymi osiągnięciami w zachowaniu i poprawie stanu środowiska naszego kraju, ale także dbałością o jakość życia jego mieszkańców.

Laureaci:

Kategoria - Jednostka samorządu terytorialnego
Podkategoria: Gmina miejska
Miasto Lublin, woj. lubelskie - za „Selektywną zbiórkę odpadów systemem lubelskim - wzór dla innych gmin"
Miasto Poznań, woj. wielkopolskie - za "Działania w ramach projektu „Poznań 2008. Rok Klimatu i Środowiska"
Podkategoria : Gmina wiejska
Gmina Bolesławiec, woj. dolnośląskie - za „Proekologiczne działania Gminy Bolesławiec ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadowej i wodno-ściekowej"
Gmina Komorniki, woj. wielkopolskie - za „Gospodarkę wodno-ściekową i gospodarkę odpadami w Gminie Komorniki"
Podkategoria: Powiat
Powiat Policki, woj. zachodniopomorskie - za „Kompleksowe działania Powiatu Polickiego służące ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony wód podziemnych i współpracy transgranicznej"
Kategoria - Przedsiębiorstwo
Podkategoria: Przedsiębiorstwo produkcyjne
PGE Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów S.A. w Rogowcu, woj. łódzkie - za „Rekultywację terenów pogórniczych w PGE KWB Bełchatów S.A."

Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. woj. małopolskie - za „Projekt wspólnych wdrożeń na instalacji kwasu azotowego dwuciśnieniowego"

Podkategoria: Przedsiębiorstwo usługowe

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. w Jastrzębiu Zdroju, woj. śląskie, - za „Ochronę ekosystemów wodnych i lądowych w rejonach górniczych"

Podkategoria: Przedsiębiorstwo leśne, rolnicze, przyrodnicze

Nadleśnictwo Jedwabno, woj. warmińsko-mazurskie - za „Renaturalizację biotopu cietrzewia i jego ochronę na poligonie Muszaki"

Karkonoski Park Narodowy, woj. dolnośląskie - za „Kompleksową ochronę ekosystemów w Karkonoskim Parku Narodowym"

Podkategoria: Przedsiębiorstwo świadczące usługi komunalne

Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. w Tarnowie, woj. małopolskie - za „Aglomeracyjno-zlewniowy model zarządzania siecią wodociągową i kanalizacyjną w obszarze wschodniej Małopolski"

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu, woj. wielkopolskie - za „Kompleksową gospodarkę odpadami - działania minimalizujące negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze w aglomeracji poznańskiej"

Kategoria - Wyrób

Podkategoria: Produkty

Nadleśnictwo Świebodzin, woj. lubuskie - za „Zające i kuropatwy do zasiedleń w łowiska otwarte"

PPH UTEX Sp. z o.o. w Rybniku, woj. śląskie - za „Hydrauliczne spoiwo drogowe SOLITEX i spoiwo do ulepszania gruntów SOLITEX"

Podkategoria: Technologie

Instytut Tele- i Radiotechniczny w Warszawie, woj. mazowieckie - za „Wdrożenie bezpiecznych dla środowiska technologii materiałów i wyrobów w elektronice"

Podkategoria: Urządzenia

EKO-PIL Remigiusz Pilas w Różynach, woj. pomorskie - za „Ekologiczną przemysłową myjkę tunelową PMPSCH 500T"

WYRÓŻNIENIA

Kategoria - Jednostka samorządu terytorialnego

Podkategoria: Powiat

Powiat koniński, woj. wielkopolskie - za „Kompleksowe działania powiatu konińskiego z zakresu ochrony środowiska"

Kategoria - Przedsiębiorstwo

Podkategoria: Przedsiębiorstwo usługowe

PPH Ubój i Przetwórstwo Indyka - Joanna Giżewska w Rawiczu, woj. wielkopolskie - za „Proekologiczne przedsięwzięcia na rzecz ochrony środowiska w zakładzie PPH Ubój i Przetwórstwo Indyka - Joanna Giżewska"

Przedsiębiorstwo PROMAX s.j. Z. Fórmanek-Okrój, W. Okrój w Ostrowie Wielkopolskim, woj. wielkopolskie - za „Wykorzystanie w działalności firmy wszystkich źródeł energii odnawialnej"

PROTE - Technologie dla środowiska Sp. z o.o. w Poznaniu, woj. wielkopolskie - za „Rekultywację środowiska naturalnego"

Podkategoria: Przedsiębiorstwo leśne, rolnicze, przyrodnicze

Nadleśnictwo Przymuszewo, woj. pomorskie - za „Budowę systemu nawadniającego w dolinie rzeki Kulawy na terenie Nadleśnictwa Przymuszewo"

Nadleśnictwo Syców, woj. dolnośląskie - za „Praktyczne wdrażanie innowacyjnych metod mikrorozmnażania roślin chronionych i zagrożonych wyginięciem"

Kategoria - Wyrób

Podkategoria: Technologie

Nadleśnictwo Bytnica, woj. lubuskie - za „Wzbogacenie bioróżnorodności w lasach Nadleśnictwa Bytnica przez zastosowanie Metody Sobańskiego"

Podkategoria: Urządzenia

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, woj. mazowieckie - za „Rekonstrukcję Kanału Augustowskiego"


oem software