banner

 

 Błędne koło: z postępem wiedzy i techniki wzrasta wolność, a wraz z nią odpowiedzialność, która coraz bardziej ogranicza wolność.


 Czasami wydaje mi się, że światem rządzą mądrzy ludzie, którzy nieświadomie narażają nas na niebezpieczeństwa, a nie imbecyle, którzy czynią to z premedytacją. Chyba jednak mylę się.


 Zastanawia mnie, czy najwyżsi dostojnicy państwowi świadomie kupczą swoją godnością.


 Duchowość, samoświadomość i uczucia wyższe różnią człowieka od hominida. Ale duchowość zanika wskutek rozwoju cywilizacji zachodniej, samoświadomość – wskutek szerzenia się głupoty, a uczucia wyższe – wskutek narastającej agresji.


 W zagrożonym środowisku i niepewnych czasach kwitnie rynek imponderabiliów, które ulegają komodyfikacji. Szybko rośnie masowy popyt na nadzieję i wiarę, które już stały się towarami i dobrze się sprzedają, mimo że są coraz droższe i nie daje się na nie gwarancji.