banner

 

Źle dla oświaty, gdy rządzą nią różnej proweniencji ignoranci, doktrynerzy, albo fanatycy religijni. Najgorzej, jeśli rządzi nią osoba posiadająca każdą z tych cech.

Najwięcej komórek należących do systemu immunologicznego organizmu broni intruzom dostępu do mózgu. To bardzo dobrze, ale nie w przypadku mózgu głupka.

W komunizmie ministrem mogła zostać nawet kucharka, o ile zdobyła odpowiednie kwalifikacje, jak mawiał Włodzimierz Iljicz Lenin. W teraźniejszej demokracji ministrami mogą być kucharki niespełniające tego warunku.

Ziemia rodziła się w ciszy, ale umrze z przerażającym hukiem dzięki postępowi cywilizacyjnemu.

Proporcjonalnie do postępu wiedzy i techniki wzrasta nie tylko wolność, ale i odpowiedzialność, która coraz bardziej ogranicza wolność.

Im kto starszy, tym szybciej się starzeje.