banner


polska ukrainaFundacja Oratio Recta wydała książkę Bohdana Piętki, historyka zawodowo zajmującego się historią KL Auschwitz, książkę Polska – Ukraina. Polityki historyczne.


Autor omawia w niej politykę historyczną Ukrainy w latach 1991–2022, przedstawiając ją na tle polityk historycznych Polski i Rosji. Próbuje odpowiedzieć na pytania, dlaczego Ukraina pomarańczowa i pomajdanowa oparły swoją politykę historyczną na mitologizowanym kulcie nacjonalizmu ukraińskiego. Czy nie było innej drogi? Czy obierająca orientację prozachodnią Ukraina na pewno nie miała innych bohaterów niż Bandera i Szuchewycz? Jakie są związki, podobieństwa i różnice polityk historycznych Polski, Ukrainy i Rosji? Jak przebiegał polsko-ukraiński konflikt o historię? I wreszcie czy trudna przeszłość będzie wpływać na relacje między Polską a Ukrainą? - pisze Wydawca.

Cechą publicystyki historycznej jest zwykle subiektywizm w ocenie wydarzeń minionych i obecnych (stąd tak liczne i żarliwe dyskusje w gronie historyków), czego i w tej książce nie brakuje. Spory o to, jak politycy rozwiązywali trudne problemy geopolityczne w tej części Europy, a jak mogliby to zrobić lepiej, zapewne i w przypadku tej książki staną się pożywką dla historyków, ale i wszystkich czytelników, którzy na stosunki między Ukrainą, Polską i Rosją mają własne zdanie. (al.)

Polska – Ukraina. Polityki historyczne, Bohdan Piętka, Fundacja Oratio Recta, Warszawa 2023, s.319