banner

 

Polska rosjaWydawnictwo Instytutu Studiów Podatkowych wydało kolejny tom – już dziesiąty! felietonów prof. Witolda Modzelewskiego z serii Polska – Rosja zatytułowany Historia dla dorosłych.

Podobnie jak tomy poprzednie, składają się nań felietony prof. Modzelewskiego na temat stosunków polsko-rosyjskich (52! – co tydzień felieton!) oraz sześć obszernych tekstów odnoszących się do różnych aspektów tychże stosunków pisanych z pozycji politologicznej, historycznej, ekonomicznej czy filozoficznej. Ich autorami są prof. prof. Stanisław Bieleń, Adam Wielomski, Maria Szyszkowska, dr Mateusz Piskorski, dr Artur Bartoszewicz oraz Jan Engelgard.
Tak szerokie ujęcie tematu daje bogaty obraz naszych relacji z potężnym sąsiadem, ale też przynosi wiedzę z tego, co się dzieje tu i teraz. Także w obszarze nauki.

Jak pisze Jan Engelgard: „Historycy w Polsce zostali zaprzęgnięci do wojny z Rosją, a ci, którzy nie chcieli tego zrobić, wegetują na marginesie (w najlepszym przypadku), albo są napiętnowani jako podejrzani o sympatie do Imperium Zła […] Korzystając z pretekstu wojny na Ukrainie – polskie uczelnie zerwały wszelkie kontakty naukowe z rosyjskimi odpowiednikami, nie ma wymiany poglądów, konferencji, nie ma możliwości otrzymania nowych wydawnictw (z obu stron). Oficjalnie Rosji nie ma, jest za to jako substytut zwulgaryzowana „historia” Ukrainy z kuriozalnymi teoriami i szowinistycznymi zapędami, „kupowana” z dobrodziejstwem inwentarza przez polskie uczelnie”.

Nienawiść do Rosji, jaką w Polsce pod rządami PiS zasiano w społeczeństwie, przekłada się jednak nie tylko na stan nauk humanistycznych, ale i pozostałych, a także kultury, czy sportu. Wpisuje się to działanie w tzw. anulowanie kultury rosyjskiej, co jest eufemistycznym określeniem zwykłego rasizmu, jaki prezentuje kolektywny Zachód. Wstyd, że my, Polacy, mamy w tym swój udział!

Chwała więc prof. Modzelewskiemu i pozostałym światłym głowom, że nie uległy tej ideologii i mają odwagę głosić poglądy zgodne z faktami historycznymi i wiedzą naukową, czyli wbrew obowiązującej poprawności politycznej. Chwała też wydawnictwu, że podjęło się popularyzacji realizmu politycznego, jakiemu dają świadectwo wszyscy autorzy kolejnych tomów serii, a który to realizm ciągle dla rodaków tkwiących w epoce romantyzmu wydaje się niegodny uwagi.
Anna Leszkowska

Polska – Rosja. Historia dla dorosłych, Witold Modzelewski, t.10, Warszawa 2023, wyd. I, s. 333