banner


intelig.szt.Wydawnictwo Media Rodzina wydało książę informatyka, badacza sztucznej inteligencji, byłego prezesa Google China, Kai-Fu Lee pt. Inteligencja sztuczna, rewolucja prawdziwa.


Tytuł książki przetłumaczonej przez Krzysztofa Hejwowskiego doprecyzowuje jej podtytuł: Chiny, USA i przyszłość świata, a także notka o autorze. Kai-Fu Lee bowiem – obecnie z ponad 30-letnim stażem naukowym - zajmował kierownicze stanowiska nie tylko w Google China, ale i w firmie Microsoft, SGI, Apple, a obecnie jest prezesem i dyrektorem generalnym Sinovation Ventures oraz przewodniczącym Instytutu Sztucznej Inteligencji tej firmy. To zresztą tylko część jego bogatego zawodowego życiorysu, który dopełnia działalność wydawnicza – napisał bowiem osiem książek, które w Chinach zyskały status bestsellerów.

W przedmowie do wydania europejskiego, autor książki przywołuje początki badań nad sztuczną inteligencją (AI) w latach 90., które wskazywały, że ten kierunek badań będzie domeną USA i Europy. Stało się jednak inaczej – miejsce Europy zajęły szybko rozwijające sie Chiny, przynosząc światu dominację technologiczną wywołaną zarówno postępem naukowym, jak i skalą zastosowań sztucznej inteligencji. Toteż zwłaszcza na tych dwóch państwach będzie spoczywać odpowiedzialność za dalszy kształt rozwoju AI.

Sztuczna inteligencja – jak przewiduje Kai-Fu Lee – stanie się bowiem wkrótce tym, czym jest elektryczność – wynalazkiem niezbędnym do życia. Zapewne przyczyni się do tworzenia (ale i utraty) wielu miejsc pracy, zawodów, postępu w medycynie i ochronie zdrowia, dostępu do lepszej edukacji, ulepszenia procesów technologicznych w przemyśle, poprawy transportu itd. – co widzimy już dzisiaj.
Pierwsze zastosowania AI, z jakimi mamy do czynienia na świecie pokazują, że wchodzimy w okres przejściowy (w dużych chińskich miastach proces ten jest bardziej zaawansowany), stąd trzeba się spieszyć z budową infrastruktury, nim AI osiągnie znaczący wpływ na różne obszary gospodarki. Inaczej grozi nam powszechna destabilizacja społeczna, polityczna i gospodarcza.

Autor – entuzjasta sztucznej inteligencji, ufający, iż dzięki niej można będzie polepszyć los ludzi i uczynić ludzkość lepszą, opisuje jej pochód od spektakularnego sukcesu – zwycięstwa maszyny AlhaGo nad człowiekiem (mistrzem Ke Jie) w go, najstarszą grę planszową, trudniejszą niż szachy. Przykładem tym autor zaczyna niezwykle ciekawą opowieść o uczeniu maszynowym, ale i historii rozwoju sztucznej inteligencji w USA i Chinach, nie stroniąc od przedstawienia pomysłów utopistów i trudnych pytań etycznych, jakich coraz więcej w miarę rozwoju AI. Stoi przy tym na gruncie realizmu, twierdząc, iż ani nieśmiertelne umysły, ani wszechpotężne superinteligencje nie są możliwe do zrealizowania przy poziomie dzisiejszych technologii. Ale co będzie w przyszłości – kto to wie?

Możliwe, że mimo tak wielkich osiągnięć, jakie przyniesie nam sztuczna inteligencja, dojdziemy do bardzo „przyziemnego” wniosku, że grunt to miłość! Takim też bowiem doświadczeniem dzieli się z czytelnikami Kai-Fu Lee, który z chwilą, kiedy ciężko zachorował, przewartościował swoje życie, ideały i ocenił, że sztuczna inteligencja jest wspaniała do pomocy człowiekowi, ale nie jest w stanie zastąpić uczuć. A te przecież – i tylko one – stanowią o istocie człowieczeństwa.(al.)

Inteligencja sztuczna, rewolucja prawdziwa. Chiny, USA i przyszłość świata, Kai-Fu Lee, Media Rodzina, s.300, cena 39 zł.

O sztucznej inteligencji wypowiadali się ostatnio w SN:
- prof. Włodzisław Duch, fizyk - Sztuczna inteligencja - szanse Polski - SN 1/20

- prof. Robert Gałązka, fizyk – Sztuczna inteligencja okiem fizyka – SN 11/19
- prof. Tomasz Downarowicz, matematyk – Sztuczna inteligencja okiem matematyka – SN 10/19
- Martyna Czapska, prawnik – Sztuczna inteligencja a prawo – SN 8-9/19
- dr Małgorzata Suchacka, socjolog – Od człowieka do robota – SN8-9/19
- prof. Ryszard Piotrowski, prawnik – Robot sędzią? – SN 3/18
- prof. Andrzej Wierzbicki, automatyk – Czym się zająć? – SN 1/18
- prof. Wiesław Sztumski, fizyk i filozof – Wykluczanie człowieka – SN 3/18