banner

 

 Czołówkę placówek naukowych stanowią:

Chińska Akademia Nauk, CNRS, Rosyjska Akademia Nauk, Harvard University, University of Tokyo, Max Planck Gesellschaft, NIH, University of Toronto, Tsinghua University, University of Washington. Uniwersytet Stanfroda uplasował się na miejscu 14, Columbia - na 20, Oxford - na 27, MIT - na 31 a Yale - na 40.


Z Polski uwzględniono 50 jednostek, które zajęły w rankingu następujące miejsca:

72 - Polska Akademia Nauk

362 - Uniwersytet Jagielloński

446 - Uniwersytet Warszawski

501 - Politechnika Warszawska

565 - Politechnika Wrocławska

721 - Akademia Górniczo-Hutnicza

788 - Uniwersytet Wrocławski

796 - Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum w Krakowie

885 - Akademia Medyczna we Wrocławiu

894 - Uniwersytet Śląski.

925 - Politechnika Łódzka

1022 - Uniwersytet Medyczny w Łodzi

1028 - Warszawski Uniwersytet Medyczny

1042 - Politechnika Gdańska

1074 - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

1091 - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

1097 - Politechnika Śląska

1143 - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

1180 - Śląski Uniwersytet Medyczny

1196 - Politechnika Poznańska

1216 - Uniwersytet Łódzki

1325 - Uniwersytet Gdański

1340 - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

1575 - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

1643 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

1689 - Pomorski Uniwersytet Medyczny

1701 - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

1805 - Instytut Problemów Jądrowych im. A. Sołtana w Świerku

1845 - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

1861 - Wojskowa Akademia Techniczna

1975 - Gdański Uniwersytet Medyczny

2022 - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

2040 - Politechnika Krakowska

2118 - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

2128 - Politechnika Rzeszowska

2163 - Uniwersytet Zielonogórski

2217 - Politechnika Białostocka

2225 - Uniwersytet Rzeszowski

2230 - Centrum Zdrowia Dziecka

2253 - Politechnika Częstochowska

2323 - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

2368 - Uniwersytet w Białymstoku

2508 - Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

2518 - Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

2553 - Politechnika Lubelska

2591 - Uniwersytet Opolski

2638 - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

2660 - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2680 - Politechnika Opolska

2721- Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

W rankingu analizowano cztery kluczowe wskaźniki jednostek badawczych: dorobek naukowy (Output) zgromadzony w bazie Scopus, współpracę międzynarodową mierzoną w publikacjach, jakie instytucje opracowały wspólnie z instytutami zagranicznymi (International Collaboratrion), znormalizowaną miarę oddziaływania (Normalized Impact), liczoną jako stosunek między wskaźnikiem cytacji a światową średnią oraz publikacje w 25% najbardziej prestiżowych czasopismach (High Quality Publiations).


Raport 2010 jest dostępny pod adresem: http://www.scimagoir.com

 


Jeszcze jeden ranking uczelni


Webometrics Ranking of World's Universities to ranking przygotowywany przez największą hiszpańską organizację przeprowadzającą badania - Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). W tym roku objął 12 010 szkół wyższych na całym świecie.
Ranking tworzony jest na podstawie danych dostarczanych przez uczelnie, a badanie parametrów i kryteriów ma charakter zewnętrzny.
Według danych z rankingu, żadna polska uczelnia nie znalazła się w pierwszej setce, a tylko dwie - UJ i Politechnika Wrocławska - w pierwszej pięćsetce.

A oto miejsca, jakie zajęły polskie uczelnie w pierwszych 2000 rekordach:

371 - Uniwersytet Jagielloński

430 - Politechnika Wrocławska

548 - Uniwersytet Wrocławski

549 - AGH

562 - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

589 - Uniwersytet Warszawski

729 - Politechnika Warszawska

885 - UMK w Toruniu

892 - Uniwersytet Łódzki

906 - Politechnika Gdańska

928 - Uniwersytet Śląski

950 - Uniwersytet Gdański

961- Politechnika Łódzka

971- Politechnika Krakowska

979 - UMCS w Lublinie

1119 - Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

1186 - Politechnika Poznańska

1212 - Uniwersytet Zielonogórski

1392 - SGH

1393 - Wydział Fizyki UW

1576 - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

1868 - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu


Więcej informacji - http://www.webometrics.info/