banner

Do roku 2010 zmodernizuje się Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK. W jego ramach przewiduje się utworzenie i wyposażenie Centrum Optyki Kwantowej z dziewięcioma specjalistycznymi laboratoriami i pracowniami. Nowe skrzydło otrzyma także Wydział Prawa i Administracji, gdzie znajdzie się 10 sal ćwiczeniowych, trzy sale wykładowe na 120, 80 i 60 osób oraz dwa laboratoria. Generalny remont czeka także aulę UMK, która jest największą salą widowiskową w Toruniu. Wszystkie prace będą finansowane z budżetu oraz z funduszy unijnych.