banner

Mają około trzydziestki, mogą pochwalić się imponującymi osiągnięciami badawczymi, pracowali w najlepszych ośrodkach za granicą. Teraz wracają do Polski, by tutaj rozwijać swoje kariery naukowe. Pomoże im w tym Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, która rozstrzygnęła drugą edycję programu POWROTY/HOMING, przyznając 16 subsydiów młodym uczonym.

W 2006 r. FNP rozpoczęła realizację programu POWROTY/HOMING, mającego na celu zachęcenie młodych polskich uczonych do powrotu do Polski i dynamizowanie rozwoju ich karier naukowych. Program jest skierowany do badaczy z tytułem doktora, powracających z dłuższego zagranicznego pobytu naukowego i znajdujących się na wczesnym etapie kariery naukowej (do 4 lat po doktoracie).

Kwota subsydiów, przyznawanych na dwa lata, obejmuje: imienne stypendium laureata oraz środki na realizację programu badawczego i na kontynuację współpracy zagranicznej. W obecnej edycji część stypendialna subsydium wynosi 24 tys. zł rocznie, a część na realizację projektu badawczego - 40 tys. zł rocznie.

Każde stypendium zostanie dodatkowo powiększone o środki uzyskane przez FNP z darowizn 1% odpisu od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Fundacja uzyskała wsparcie na realizację programu udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Laureaci programu POWROTY/HOMING 2007

Dr Monika Basiura - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Instytut Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych

Dr Jadwiga Bembenek - Uniwersytet Śląski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Dr Paulina Dominiak- Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

Dr Jarosław Grobelny - Uniwersytet Łódzki, Katedra Technologii Chemicznej i Ochrony Środowiska

Dr Robert Kudrawiec - Politechnika Wrocławska, Instytut Fizyki

Dr Monika Kusiak - Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, Ośrodek Badawczy w Krakowie

Dr Marek Marcinek - Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

Dr Sylwia Mozia - Politechnika Szczecińska, Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska

Dr Jacek Niemiec - Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków

Dr Anna Pawlik - Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN

Dr Joanna Pietrasik - Politechnika Łódzka, Instytut Technologii Polimerów i Barwników

Dr Iwona Pilecka - Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Warszawa

Dr Rafał Podeszwa - Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

Dr Katarzyna Starowicz - Instytut Farmakologii PAN, Kraków

Dr Piotr Trzonkowski - Akademia Medyczna w Gdańsku, Katedra Histologii i Immunologii

Dr Piotr Wasylczyk - Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

Od redakcji:

Redakcja nasza zwróciła się do laureatów z prośbą o podzielenie się z PT Czytelnikami SN refleksjami nt. co różni nasze ośrodki naukowe i nasze środowisko naukowe od innych, zagranicznych ośrodków i środowisk? Poniżej zamieszczamy dwie interesujące wypowiedzi: dr Moniki Basiury z Bielska - Białej oraz dr Katarzyny Starowicz - Bubak z Krakowa.