banner

Szanowna Redakcjo,

Autor: Andrzej Bereśnicki 2007-07-24

Przeglądając listę wniosków przyjętych na 33 konkurs projektów badawczych w ministerstwie nauki i szkolnictwa wyższego zauważyłem, że nie zabrakło na niej tematów teologicznych. Otóż do finansowania z budżetu nauki rekomendowano badania na temat:
- Jezus Chrystus jako pełnia Objawienia w perspektywie teologii apofatycznej (dr Piotr Sikora, Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie)
- Kult świętego Stanisława Kostki w diecezji płockiej w latach 1926 - 2007
(promotorski, prof. Jan Decyk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
-"Chrystoterapia" jako metoda leczenia narkomanii. Ocena osiągnięć Wspólnoty Cenacolo (promotorski, prof. Stanisław Rabiej, Uniwersytet Opolski ;
- Małżeńskie powołanie mężczyzny i niewiasty apostolskim darem i zadaniem w nauczaniu Jana Pawła II (prof. Lucjan Balter, UKSW, Warszawa )
- Teologia ojcostwa świętego Józefa na łamach czasopisma Cahiers de Joséphologie w latach 1953-1994 (promotorski, prof. Jerzy Lewandowski, UKSW)
Uznania decydentów (brak rekomendacji) natomiast nie zdobyły takie tematy badawcze jak:
- Objawienie Boże w historii dogmatów okresu patrystycznego (dr hab. Włodzimierz Wołyniec, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu)
-Integralna edukacja religijna w rodzinie w świetle nauczania Jana Pawła II i kontekstu polskich uwarunkowań (dr hab. Józef Stala, PAT)
- Apokalipsa św. Jana wobec kultu imperialnego (promotorski, prof. Tomasz Jelonek, PAT)
- Duchowość "Koinonii św. Pawła" Stowarzyszenia Życia Apostolskiego w świetle nauczania współczesnego Kościoła (promotorski, prof. Wiesław Gogola, PAT)
- Ewangelizacja kultur i inkulturacja wiary w teologii latynoamerykańskiej (dr Andrzej Pietrzak, KUL)
- Ekumeniczny wymiar nowej ewangelizacji w nauczaniu Kościoła i w posłudze "Koinonii św. Pawła (promotorski, prof. Zdzisław Kijas, PAT w Krakowie)
- Edukacja religijna w świetle Narodowego Projektu Katechezy i Edukacji Religijnej Living and Sharing Our Faith Kościoła katolickiego w Anglii i Walii w latach 1982 - 2003
(habilitacyjny, dr Elżbieta Osewska, UKSW);
- Dyskografia Jana Pawła II (Pełny katalog nagrań dźwiękowych dotyczących Jana Pawła II i Jego własnych utworów) - mgr Maria Wróblewska, Biblioteka Narodowa;
Brak rekomendacji ministerstwa dla takiego tematu jak: Problematyka pozyskiwania oraz wykorzystania zarodkowych komórek macierzystych w świetle chrześcijańskiej refleksji teologiczno-moralnej (prof. Sawa Hrycuniak Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie) wydaje się już dość oczywisty. Za bardzo pachnie wykształciuchami! Żarty, żartami, ale ani się obejrzeliśmy, jak z pieniędzy na naukę finansujemy już nie tylko lekcje religii, seminaria duchowne włączone do państwowych uniwersytetów, ale nawet wiarę katolicką! Ani chybi nowy minister nauki, znany w Łodzi z udzielania się duchowego u jezuitów, zabezpieczy także środki na finansowanie zajęć teologicznych na politechnikach, bo ten typ uczelni - jeśli chodzi o krzewienie wiary leży ugorem!

oem software