banner

W czerwcu minister nauki powołał zespól ds. czystych technologii węglowych. Interdyscyplinarny zespół będzie działał do 31.01.08 i w tym czasie powinien opracować propozycje dotyczące strategii rozwoju badań w tej dziedzinie. W jego składzie znaleźli się: Henryk Górecki (przewodniczący), Janusz Badur, Tomasz Chmielniak, Aleksander Karcz, Henryk Koroniak, Maciej Kotarba, Stanisław Ledakowicz, Jacek Machnikowski, Aleksander Sobolewski, Zbigniew Szymczak, Ludomir Ślustarski, Marian Taniewski, Kazimierz Wójs, Bohdan Żakiewicz, Maciej Kielmiński (sekretarz).