banner

Zakład Fizyki Słońca - Centrum Badań Kosmicznych PAN we Wrocławiu www.cbk.pan.wroc.pl

Autor: Waldemar Pławski 2007-10-01

Zalążkiem dzisiejszego Zakładu Fizyki Słońca Centrum Badań Kosmicznych PAN we Wrocławiu była utworzona w 1967 r. Pracownia Związków Słońce-Ziemia, powołana przy Instytucie Geofizyki PAN w Warszawie. Jednoczyła ona grupę kilku pracowników, którzy pod kierunkiem prof. Jana Mergentalera zrealizowali w 1970 r. pierwszy polski eksperyment kosmiczny.
Gdy 1 marca 1977 r. zostało utworzone w ramach Polskiej Akademii Nauk Centrum Badań Kosmicznych z siedzibą w Warszawie, Pracownia weszła w jego skład jako jednostka mająca największe w Polsce doświadczenie w dziedzinie eksperymentów kosmicznych. Mimo filialnego charakteru, pozycja ta utrzymuje się do dzisiejszego dnia, a Pracownia została przekształcona w Zakład Fizyki Słońca.
Na stronie głównej znajdziemy odnośniki do podstron m.in. do historii placówki, obszernego artykułu na temat prowadzonych w niej badań, informacji o eksperymentach (Interball, Diogeness, Resik, SphinX), publikacji pracowników (w języku angielskim) od roku 1990, prezentacji z kongresów i konferencji w Polsce i za granicą dotyczących m.in. badania Słońca oraz obszernego, ilustrowanego raportu z działalności Zakładu z roku 2005.

oem software