banner

 

Na Uniwersytecie Rolniczym realizowany jest projekt pt. Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych (IMBIO), finansowany przez Cyfrową Polskę.


W ramach tego projektu na Wydziale Leśnym URK zdigitalizowanych zostało 10 000 okazów roślin, które tworzą Herbarium KRFB; Herbarium Instituti Botanicae Silvestris (zarejestrowane w Index Herbariorum). Najstarsze okazy tworzące kolekcję naukową zostały zebrane i opracowane przez prof. Stanisława Sokołowskiego, pierwszego kierownika Katedry Leśnictwa na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stanowią one zbiór pochodzący z lat 20. i 30. XX w., który dał początek naszej obecnej kolekcji i od którego rozpoczęto tworzenie kolekcji Herbarium.

Zbiory będą udostępnione w zasobach Krajowej Sieci Informacji o Bioróżnorodności (KSIB), której Uniwersytet Rolniczy jest członkiem.
Kolekcja Herbarium Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie stanowi bezcenną wartość naukową i historyczną. Jego zasoby zbierane na przestrzeni lat przez wielu wybitnych naukowców i przyrodników tworzą niezwykle interesujący zbiór roślin naczyniowych pozyskanych na obszarze Polski i innych krajów. Ze względu na specyfikę Wydziału oraz badań naukowych realizowanych przez pracowników duża część zgromadzonych okazów powiązana jest z ekosystemami leśnymi; kolekcja obejmuje przedstawicieli należących do wszystkich większych rodzin polskiej flory.

Zasoby Herbarium mogą zostać wykorzystane do prowadzenia badań związanych z występowaniem i rozmieszczeniem gatunków roślin, a także uzyskania informacji na temat historycznych miejsc występowania rzadkich gatunków roślin.
Obecnie w ramach projektu IMBIO trwają prace przy digitalizacji okazów zgromadzonych w Herbarium, co umożliwi dostęp do materiałów w formie elektronicznej, znacznie ułatwiając prace badawcze, a także umożliwi zainteresowanym zapoznanie się z kolekcją udostępnioną online.


Więcej - https://kosmos.ptpk.org/index.php/Kosmos/article/view/2792/2693.