banner

W dniach 26-28 września 2017 r. w Łodzi odbędzie się Międzynarodowa Konferencja „Ecohydrology for the Circular Economy and Nature-Based Solutions towards mitigation/adaptation to Climate change”.

Konferencja organizowana jest przez Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN wraz z Światową Organizacją Meteorologiczną (WMO), Międzynarodowym Programem Hydrologicznym UNESCO (UNESCO IHP), Światowym Programem UNESCO na rzecz Oceny Zasobów Wodnych (UNESCO WWAP), Międzynarodowym Centrum Zasobów Wody oraz Zmian Globalnych pod auspicjami UNESCO, Chongqing Institute of Green and Intelligent Technology i Key Laboratory of Reservoir Environment Chińskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetem Łódzkim.

Ekohydrologia, której podstawy sformułowano w Polsce na bazie badań prowadzonych na Uniwersytecie Łódzkim i w Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii PAN od 1996 roku stanowi jeden z sześciu filarów strategii VIII Fazy Międzynarodowego Programu Hydrologicznego (IHP) UNESCO 2014-2021.
W ramach tej współpracy, sekretarz Międzynarodowego Programu Hydrologicznego UNESCO i Dyrektor Wydziału Nauk o Wodzie tej agendy ONZ, prof. Blanca Jimenez-Cisneros przyjęła zaproszenie do przewodniczenia Komitetu Naukowego Sympozjum oraz wygłoszenia referatu otwierającego.

Obecnie ekohydrologia, jako nauka transdyscyplinarna łącząca wiedzę z wielu dyscyplin, weszła w fazę, w której pozwala na nawiązanie poważnego dialogu z naukami technicznymi, w tym wiedzą i praktyką inżynierską, oraz naukami społecznymi.

Sympozjum ma na celu stworzenie platformy wymiany myśli, wiedzy i doświadczeń pomiędzy naukowcami i praktykami z dziedzin ekohydrologii, socjologii i ekonomii oraz inżynierami i praktykami w dziedzinie zarządzania zasobami wodnym, dla zainicjowania dialogu tworzącego zintegrowane podstawy zarządzania zasobami środowiska w obliczu postępujących zmian globalnych, ze szczególnym uwzględnieniem zasobów wodnych jako podstawy takich działań.

Podjęcie takiego dialogu jest niezwykle istotne w świetle realizacji priorytetów międzynarodowych definiowanych przez ONZ (UNESCO IHP), określanych przez politykę wspólnotową Komisji Europejskiej oraz strategie krajowe.