banner


Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza wszystkich w pierwszy weekend października (6-7.10) do udziału w Europejskich Dniach Ptaków – corocznym święcie miłośników tych zwierząt. W tym roku EDP obchodzone będzie już po raz dwudziesty.


W tych dniach odbęda się bezpłatne wycieczki, które w wielu miastach Polski poprowadzą doświadczeni wolontariusze OTOP. Podczas spaceru opowiedzą, m.in. o tym jak rozpoznać dany gatunek, jakie są jego zwyczaje i jak go właściwie dokarmiać.


Europejskie Dni Ptaków są organizowane przez BirdLife International, czyli światową federację towarzystw ochrony ptaków. Od 1993 roku, w pierwszy weekend października, odbywają się otwarte wycieczki ornitologiczne przybliżające uczestnikom tajemnice ptasiej jesiennej wędrówki – z terenów lęgowych na zimowiska. Uczestnicy rejestrują swoje obserwacje na specjalnych formularzach i przekazują je ogólnopolskiemu koordynatorowi w OTOP.


W 2011 roku w EDP udział wzięło 80 tysięcy osób z 37 państw Europy i Azji, od Portugalii po Kazachstan. Zorganizowano łącznie ponad 2 200 wydarzeń związanych z EDP.

W Polsce prawie 3,5 tysiąca osób obserwowało ptaki na otwartych oraz szkolnych wycieczkach i spacerach ornitologicznych w 114 miastach.


W tym roku już w niedzielny wieczór 7.10.12 dane z Polski trafią do europejskiego centrum koordynacyjnego (w tym roku są to Czechy). Na podstawie wszystkich danych utworzona zostanie lista najczęściej spotykanych jesienią gatunków ptaków.


W zeszłym roku trzema najczęściej spotykanymi gatunkami były zięba, gołąb grzywacz i sikora bogatka. Zaobserwowano także kilka niezwykle ciekawych, rzadkich gatunków – np. szlamca długodziobego w Objezierzu w Wielkopolsce, na terenie ostoi ptaków IBA Dolina Samicy. Było to drugie stwierdzenie tego gatunku w historii Polski (gniazduje w Ameryce Płn. i na Syberii).

Europejskie Dni Ptaków to międzynarodowa akcja, w której można wziąć udział uczestnicząc we wspólnym spacerze ornitologicznym lub indywidualnie, zamieszczając wyniki swoich obserwacji w prowadzonym przez OTOP serwisie internetowym www.awibaza.pl lub wypełniając kartę obserwacji dostępną na stronie www.otop.org.pl. – zachęca Antoni Marczewski, koordynator Europejskich Dni Ptaków z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków

Pełna lista wycieczek, od dnia 15 września dostępna będzie na stronie: http://otop.org.pl/obserwacje/europejskie-dni-ptakow/zapraszamy-na-wycieczki/


Więcej informacji - www.otop.org.pl