banner

 

Od 6 października do 7 listopada 2023 w Dworze Karwacjanów w Gorlicach będzie można oglądać wystawę malarstwa pn. „Forma i kolor" Juliusza Joniaka.

Joniak1 1Juliusz Joniak (1925 - 2021) był uznanym malarzem, kontynuatorem tradycji polskiego koloryzmu i cenionym profesorem krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W latach 1945-1949 studiował na Wydziale Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem Czesława Rzepińskiego i Konrada Srzednickiego, dyplom uzyskał w 1955 roku.
Od 1950 roku pracował jako pedagog na macierzystej uczelni, a od 1980 roku był jej profesorem. W latach 1978-1981 pełnił funkcję dziekana Wydziału Malarstwa, w latach 1981-1987 był prorektorem ASP.
Brał udział w licznych wystawach w kraju (m. in. w Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie, Sympozjum „Złotego Grona” w Zielonej Górze, cykliczne wystawy w Pałacu Sztuki w Krakowie) i za granicą (Biennale w Wenecji, 1952; ekspozycje w Lipsku, Sofii, Pradze, Bratysławie, Nancy, Bolonii, Barcelonie, Madrycie, Helsinkach, Montrealu, Bergen, Bayreuth, Atenach, Salonikach), zdobywając nagrody, uznanie krytyki i grono miłośników swojego malarstwa.

We wczesnym etapie twórczym Juliusz Joniak malował kompozycje geometryzujące, w których skupiał się zarówno na kolorystycznych doświadczeniach kapistów, jak i na poszukiwaniach własnych rozwiązań malarskich związanych z konstrukcją i formą obrazu, bliskich syntetycznemu kubizmowi.
Te wczesne pejzaże, martwe natury, cykle prac Okna, Wnętrza, Kalejdoskop, Znaki na niebie, jak i pastisze malarstwa dawnego, pozostają dzisiaj mniej znane szerszemu gronu odbiorców sztuki.
Ideą obecnej wystawy jest przypomnienie bogatej i zróżnicowanej twórczości Juliusza Joniaka, która wpisuje się w nurt ważnych dokonań w powojennej sztuce polskiej.

Za: https://www.muzeum.gorlice.pl/component/ohanah/juliusz-joniak-qforma-i-kolorq%20wystawa-malarstwa?Itemid=