banner

W Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi trwa (do 15.04.23) 17. Międzynarodowe Triennale Tkaniny.

cmwl.3 1Międzynarodowe Triennale Tkaniny, odbywające się niemal od 50 lat, jest jednym z najważniejszych na świecie wydarzeń, ściągających do Łodzi twórców i miłośników tkaniny artystycznej ze wszystkich kontynentów. To jednocześnie przegląd najważniejszych tendencji i dokonań we współczesnej sztuce tkaniny. Wydarzenie odbywa się cyklicznie co 3 lata.

Na tegorocznej wystawie zaprezentowano 56 prac wyłonionych przez międzynarodowe jury spośród niemal pół tysiąca nadesłanych zgłoszeń z całego świata.
Otwarta formuła konkursu oraz wskazanie tematu przewodniego, którym jest „Stan splątany”, pozostawiały twórcom szerokie pole do interpretacji i własnych poszukiwań w dziedzinie medium tkaniny.

Zakwalifikowane do wystawy prace odznaczają się dużą różnorodnością, zarówno jeśli chodzi o warstwę formalną, jak i znaczeniową. Są wśród nich dzieła nawiązujące do klasycznych, tradycyjnych technik gobelinu czy haftu, jak również instalacje stanowiące przykład odważnego eksperymentowania z tkaniną.


Wystawa stanowi przegląd różnych warsztatów i technik, ukazując tym samym bogactwo użytych przez artystów materiałów oraz odmienne punkty widzenia wynikające z różnic geograficznych i kulturowych.cmwl.5 1

Pomimo różnic, wszystkie prace łączy element wspólny – poruszane przez artystów wątki skupiają się wokół problemów współczesności, które dotykają nas wszystkich niezależnie od pochodzenia, płci czy pozycji społecznej. Pod tym względem Triennale od zawsze stanowi forum wymiany myśli i doświadczeń, nie tylko w obszarze artystycznych praktyk, ale także w kwestii postrzegania rzeczywistości.

W tym roku na wystawie szczególnie mocno wybrzmiały zagadnienia związane z poczuciem zagrożenia wywołanym pandemią, wojną czy zmianami klimatycznymi i wiążącą się z tym potrzebą bezpieczeństwa, budowania więzi oraz poszukiwania własnej tożsamości.

Duża część prac nawiązuje do zagadnienia pamięci, ukazując upływ czasu oraz odwołując się do przeszłości związanej z osobistymi czy rodzinnymi wspomnieniami.
Artyści tegorocznej edycji równie często podejmują temat kondycji współczesnego człowieka i jego zależności zarówno od innych ludzi, jak i zjawisk, które pozornie go nie dotyczą.

Podobnie jak w poprzednich edycjach, 17 MTT towarzyszą inne prezentacje tkaniny artystycznej. Wydarzeniem od lat związanym z Triennale jest Ogólnopolska Wystawa Tkaniny Unikatowej, będąca przeglądem zjawisk na polu rodzimej twórczości. Tegoroczna - pod tytułem „Zmęczenie materiału”, której kuratorem jest Jakub Gawkowski, prezentuje około 30 prac 19 artystów.
Wystawa skupia się na związkach tkaniny artystycznej i innych dziedzin sztuki będących elementem współczesnego polskiego krajobrazu artystycznego. Jest to zarówno wystawa tkaniny, jak i wystawa o tkaninie.

cmwl.4 1Tematy, jakie podejmuje dziś tkanina artystyczna, dotyczą spraw elementarnych: bezpieczeństwa, ochrony i ustanawiania tożsamości, określania własnego miejsca w świecie i relacji wobec najbliższego otoczenia. Podstawowe funkcje tkaniny, takie jak okrywanie ciała, tworzenie opatrunków, budowanie infrastruktury i form schronienia są szczególnie istotne w momencie planetarnego kryzysu ekologicznego i ekonomicznego czy toczącej się wojny.

Dynamikę "Zmęczenia materiału" wyznaczają dwa przeplatające się ze sobą wątki. Pierwszy z nich skupia się na intymności i bliskości, a także towarzyszącym im ambiwalencji, kruchości i bezsilności, które mogą być emancypujące. Drugi dotyczy społecznego funkcjonowania tkaniny, jej związków z pamięcią i nostalgią w wymiarze indywidualnym i zbiorowym. Na wystawie znajdują się dzieła podejmujące refleksję nad początkami tkaniny, ale również takie, które ukazują ich powtórne wykorzystanie i kolejne życia przedmiotów zużytych.

W ramach 17 MTT odbywa się także 4. Międzynarodowe Triennale Tkaniny Młodych YTAT – przygotowana we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi prezentacja osiągnięć studentów polskich i zagranicznych szkół artystycznych.
Fot. HaWa

Więcej - https://cmwl.pl/public/informacje/17-miedzynarodowe-triennale-tkaniny,226