banner


6 grudnia 2013 została uruchomiona internetowa platforma będąca podsumowaniem pierwszego etapu wieloletniego projektu opracowania, digitalizacji i popularyzacji twórczości autorki "Zapisu socjologicznego".


"Zapis socjologiczny" Zofii Rydet, realizowany w latach 1978-97, jest jednym z najważniejszych dzieł polskiej sztuki XX wieku. Ze względu na swój rozmach stanowi ogromne wyzwanie dla badaczy i krytyków sztuki. Dotychczas publicznie prezentowana była zaledwie niewielka część cyklu. W ramach pierwszego etapu opracowano 7,5 tys. (z ponad 17 tys.) negatywów, które teraz dostępne są w internetowym archiwum pod adresem www.zofiarydet.com.

Platforma, dzięki bardzo intuicyjnemu systemowi nawigacji, pozwala na wygodne sortowanie i przeglądanie zdjęć z podziałem na cykle (np. Domy, Zawody, Kobiety na progach), regiony (Podhale, Chochołów, Dolny Śląsk) czy motywy (bibeloty, kredens, jeleń na rykowisku, etc.). Ponadto na stronie internetowej prezentowane są zebrane materiały źródłowe, w tym również nieznane lub nieupowszechniane wcześniej prywatne dokumenty Zofii Rydet.

Użytkownicy niezalogowani mają bezpośredni dostęp do ponad 2,5 tys. zdjęć, a po zalogowaniu do całej bazy, wraz z możliwością pobrania plików w wysokiej rozdzielczości. Zawartość strony dostępna jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

Przy naukowym opracowaniu i upowszechnieniu „Zapisu socjologicznego” współpracowało kilka podmiotów: Fundacja im. Zofii Rydet (bezpośrednio opiekująca się archiwum artystki), Fundacja Sztuk Wizualnych, która projekt zainicjowała,  Muzeum w Gliwicach oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Kolejne etapy projektu przewidują opracowanie i udostępnienie pozostałej części zbioru (2014), organizację konferencji naukowej i serii wystaw wraz z publikacjami (2015-2016).