banner

Od 16 grudnia 2011 roku do 12 lutego 2012 roku w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu można oglądać wystawę z okazji 100-lecia Związku Polskich Artystów Plastyków pn. 622 Upadki Bunga. Po raz pierwszy w murach toruńskiego CSW zostanie tak szeroko przedstawione środowisko artystów związanych z Toruniem.

bunga-csw-014-576x459Będzie to wyjątkowa i niepowtarzalna okazja, by prześledzić m.in. bogatą historię Okręgu Toruńskiego ZPAP, kulturalnego życia Torunia, by zapoznać się z portretami i autoportretami historycznych postaci związanych z naszym miastem i jego okolicami. Będzie to również sposobność odbycia niezwykłej podróży przez subiektywne pejzaże wyobraźni artystów, ich różne formy ekspresji i wizje artystyczne, ale nie tylko.

Bazując między innymi na kolekcji Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu (zainicjowanej w 2008 roku), podczas wystawy 622 Upadki Bunga zostanie zaprezentowane szerokie spectrum prac artystów tworzących na przestrzeni minionego stulecia, w tym współczesnych, którzy byli lub nadal są związani z Toruniem i jego regionem. Będzie to próba opowiedzenia złożonej i bogatej historii Związku oraz życia niektórych z jego najwybitniejszych członków. Dlatego też swoista ścieżka sztuki i ścieżka artysty stanowią pośrednio główny temat tejże ekspozycji. bunga-csw-016-470x600
Droga artysty była opisywana na wiele sposobów, ale jednym z najbardziej żywych pozostaje wciąż debiutancka powieść Witkacego 622 Upadki Bunga, która cytowana jest w tym miejscu zarówno jako metaforyczna rama, jak i źródło inspiracji. Osobista i artystyczna droga Witkacego przecięła Toruń, podobnie jak w przypadku wielu innych znakomitych artystów, teoretyków, poetów i pisarzy. Jako że wnieśli oni istotny wkład w to intelektualne i kulturalne środowisko miasta, zostaną zaprezentowani w historycznej części wystawy.
Rozpoczynając od tej historycznej perspektywy początku XX wieku, wystawa będzie rozwijać się jako przestrzenna i czasowa podróż przez wielość form artystycznego wyrazu, przez różnorodność języków i tematów podejmowanych w sztuce. Będzie można zapoznać się z nimi poprzez prace około 100 artystów związanych z Toruniem: byłych i obecnych członków ZPAP, wykładowców Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, czy osób, które przyczyniły się do rozwoju UMK, a także tych, którzy wnieśli znaczący wkład w życie intelektualne i kulturalne miasta.

bunga-csw-002-576x298Podróż ta prowadzić nas będzie także przez różnorodność form, za pomocą których sztuka może definiować siebie: jako przestrzeń, w której fantazja staje się wyzwolona, jako pole, w którym zostają wyrażone emocje i stany umysłu, jako instrument służący do kondensowania czasu i przechowywania wspomnień. Równolegle do wskazanych, tematycznych rozdziałów, podczas wystawy ukazana zostanie także wielość dyscyplin artystycznych, takich jak malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, instalacje, czy sztuka performance. Będziemy mieli niespotykaną okazję do zapoznania się z różnymi sposobami, poprzez które język artystyczny dąży do odnowienia się w celu ponownego zdefiniowania granic sztuki i połączenia jej z innymi dziedzinami naszej rzeczywistości społecznej.bunga-csw-005-755x600

Wystawie 622 Upadki Bunga towarzyszyć będzie wydanie katalogu, który będzie się składał z tekstów poświęconych dawnej i najnowszej historii Związku i Toruniowi jako środowisku kulturalnemu i artystycznemu.
Www.csw.torun.pl