banner

135


Okładka
- Ziemowit Kmieć, Pejzaż organiczny, 2006 (olej,płótno, 100x90) 

 


Aktualności


Beneficjenci programu Team  

 


Inauguracja Uniwersytetu Otwartego na UW  

 


Nowy park 


Polacy badają „zapach” raka  

 


Polacy zwycięzcami w grach  

 


Atomistyka


Foresightowa atomistyka  


prof. Jerzy Niewodniczański: nie ma współpracy między PAA a ministerstwem nauki.

 


Biotechnologia


Genetyczna selekcja 


Marta Kamieniak:Społeczeństwo, obserwując badania i wszelkiego rodzaju manipulacje na embrionach ludzkich, wyrabia sobie bardzo niechlubny pogląd na temat możliwości, które daje biotechnologia.

 


Ekologia


Eksperci władzy nie mają  


prof. Krzysztof Skóra:Polak zna się doskonale na kartoflach, odmianach jabłek, natomiast w restauracji zje każdą morską rybę, nie wiedząc jak się ona nazywa i skąd pochodzi.

 


Problem nie tylko ekologiczny  


Zbigniew Karaczun: rząd potraktował konferencję wyłącznie jako sprawę ministra środowiska i nie bierze za nią odpowiedzialności.

 


Zasługi mniszki 


Z dr. Piotrem Lutykiem, dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie rozmawia Anna Mazerant

 


Felietony – Andrzej Klimek


Astronomowie na Księżyc!  


Wprawdzie wciąż nie wiadomo, kiedy odbędą się kolejne loty na Księżyc, niemniej chętnych do zrobienia księźycowego interesu jest sporo.

 


Felietony – Wiesław W. Jędrzejczak


Ludzkie stada  

 


Felietony - Małgorzata Milewska-Stawiany


O nazwach świąt maryjnych w tradycji ludowej  

 


Felietony - Walentyna Trzcińska


Wycie wilków  


We wrześniu, po zmroku, pod warszawskimi osiedlami zamkniętymi dla postronnych rozległo się wilcze wycie. Jako protest przeciwko zanikowi, prywatyzacji i grodzeniu przestrzeni publicznej. Wilczym wyciem wyli ludzie, a wycie było fragmentem akcji w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Publicznej „In Situ”.


Filozofia


Ile nauki w "nauce"?  


prof. Wiesław Sztumski:Postępujące upragmatycznienie nauki pozbawia ją cnoty obiektywizmu i prawdy, a z naukowców czyni pariasów lub marionetki w rękach wszechwładnych elit finansowych i politycznych.

 


Historia


Zawsze gramy w tej samej sztuce  


prof. Adam Koseski:Zadziwiające jest w nauczaniu historii, że u tych, którzy kiedyś byli historykami rozsądnymi, a także zdroworozsądkowymi, po 89 r. gwałtownie nastąpiło odwrócenie poglądów.

 


Informacje


Żarówki a klimat  


Według ekspertów Koalicji Klimatycznej, gdyby wszystkie gospodarstwa domowe wymieniły dwie tradycyjne żarówki (100 W) na żarówki energooszczędne (21 W), oszczędności w wykorzystaniu energii wyniosłyby 1990 MW w skali kraju, co stanowi aż 8% wykorzystywanej mocy.

 


Biotechnolodzy o legislacji GMO  


Polska Federacja Biotechnologii w odpowiedzi na projekt ustawy o GMO wystosowała do Ministerstwa Środowiska (Zespołu ds. GMO w Departamencie Krajowych Form Ochrony Przyrody) pismo, w którym zwraca uwagę na skutki planowanej regulacji.

 


Gruntowne przemeblowanie  


Wszystko wskazuje na to, że może tym razem uda się zreformować sferę nauki.

 


Klub profesorów  


W polskim parlamencie po raz pierwszy doszło do ponadpartyjnego porozumienia parlamentarzystów z najwyższym tytułem naukowym, którzy utworzyli Parlamentarny Zespół Profesorów "Klub Profesorów".


Kto dostał zamówienia  


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę 47 uczelni, w których zamówiło studia dla 2350 studentów, przeznaczając dla nich 1143 stypendia w wysokości 1000 zł miesięcznie. Tegoroczny program jest pilotażowy, przeznaczono nań 86 mln zł (tj. 8%) z 370 mln euro pochodzących z unijnego programu Kapitał Ludzki. Zamawiane kierunki to głownie matematyka, której od 20 lat młodzież nie zdaje na maturze oraz elektronika i elektrotechnika, informatyka, mechanika, automatyka oraz środowisko i biotechnologia.


Kto zostanie „Liderem Polskiej Ekologii 2008”?  


Tytuł „Lidera Polskiej Ekologii”, nadawany przez Ministra Środowiska, jest uhonorowaniem tych wszystkich, którzy przyczyniając się do zachowania i poprawy stanu środowiska naszego kraju, poprawiają jakość życia jego mieszkańców.


Medycyna


Radiofarmaceutyki do obrazowania molekularnego – przyszłość polskiej medycyny nuklearnej 

 
Obrazowanie molekularne (Molecular Imaging) to jedna z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi wiedzy warunkująca postęp w diagnostyce i leczeniu schorzeń, w stosunku do których leczenie przy użyciu konwencjonalnych leków jest nieskuteczne.


Serce wysiada  


Na niewydolność serca w Polsce zapada od pół miliona do 750 tysięcy osób – to dane Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, czyli przeciętne dane z Europy. Dlaczego u nas nie prowadzi się badań epidemiologicznych, które oceniałyby skalę tego problemu? Dlaczego nie ma systemu medycznego, który zajmowałby się niewydolnością serca jako oddzielną jednostką chorobową? Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że właściwie wszystkie choroby sercowo – naczyniowe w ostatnim etapie dają niewydolność serca – mówi prof. Jerzy Korewicki, kierownik Kliniki Niewydolności Serca i Transplantologii z Instytutu Kardiologii w Aninie.


Nauka i sztuka


Plakat w służbie ludzkości  


Nauka w sieci


Centrum Fizyki Teoretycznej PAN    


Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN  


Poczet profesorów polskich  


Promocje


Dla rolnictwa i rolników  


Rolnictwo jest tym działem gospodarki, któremu poświęca się szczególnie wiele uwagi zarówno ze względów ekonomicznych jak i społecznych. Jego znaczenie wynika z oczywistego faktu, że produkuje żywność i żaden inny dział gospodarki w tej roli nie może go zastąpić. Przy tym każde państwo, niezależnie od warunków naturalnych, dąży do zapewnienia sobie bezpieczeństwa żywnościowego, rozumianego jako pokrycie jeśli nie w pełni, to przynajmniej w znacznym stopniu swych potrzeb produkcją żywności na swym obszarze.


Recenzje


Klasycy psychologii  


Mistrz Kadłubek  


Słownik włoski tematyczny  


Światła i cienie  


Rolnictwo


Cztery prawdy i mity  


prof. Andrzej Kowalski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywieniowej o prawdach i mitach żywieniowych. oem software