banner


Naukowe i podstawowe aspekty GNSS – to tytuł IX Międzynarodowego Kolokwium, jakie odbędzie się we Wrocławiu w dniach 25 – 27.09.24. Organizatorami wydarzenia jest Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) oraz wrocławski Uniwersytet Przyrodniczy (UPWr), a uczestnikami będą członkowie europejskiej społeczności naukowej i ich partnerzy zaangażowani w wykorzystanie Galileo i innych GNSS w swoich badaniach.

Tematyka IX Międzynarodowego Kolokwium na temat Naukowych i Podstawowych Aspektów GNSS to:

• Transfer czasu i częstotliwości, aspekty synchronizacji, standardy częstotliwości i technologie zegarowe
• Naukowe aspekty zastosowań związanych z pozycjonowaniem i nawigacją
• Ramki referencyjne i precyzyjne wyznaczanie orbit
• Nawigacja dla zastosowań księżycowych i kosmicznych: systemy i technologie
• Naukowe aspekty przekrojowe GNSS
• Geodezja, geofizyka i nauki o Ziemi
• Fizyka podstawowa
• Fizyka atmosfery

Jak podają organizatorzy, na kolokwium zostaną przeanalizowane różne możliwości wykorzystania Galileo i innych satelitów GNSS do celów naukowych w kilku głównych obszarach badań:

- Zastosowania naukowe w meteorologii, geodezji, geodynamice, geofizyce, fizyce przestrzeni, oceanografii, badaniach powierzchni lądu i ekosystemów, z wykorzystaniem sygnałów bezpośrednich lub odbitych, pomiarów różnicowych, pomiarów fazowych, pomiarów zakrycia radiowego, z wykorzystaniem odbiorników umieszczonych na ziemi, w samolotach lub na pokładzie satelity;

- Postęp naukowy w fizyce mający potencjalny wpływ na przyszły GNSS, szczególnie w zakresie testowania podstawowych praw fizyki (ogólna teoria względności, technologie kwantowe itp.);

- Aspekty metrologii, takie jak układy odniesienia, zegary pokładowe i naziemne, precyzyjne wyznaczanie orbit oraz transfer czasu i częstotliwości;

- Naukowe aspekty nawigacji satelitarnej, pozycjonowania i jego zastosowań, takie jak propagacja sygnału, poprawki troposferyczne i jonosferyczne, aspekty wielokonstelacyjne, hybrydyzacja z dodatkowymi czujnikami i nawigacją zintegrowaną, precyzyjne pozycjonowanie;

- Tematy przekrojowe interesujące wiele dziedzin nauki, w tym gromadzenie dużych zbiorów danych GNSS (rejestrowanie danych w paśmie podstawowym) i archiwa danych naukowych GNSS, pozycjonowanie Internetu rzeczy dla nauki, ładunki naukowe w satelitach GNSS, nowatorskie przełomowe technologie dla nauki, wykorzystanie Cubesatów, HAPS, UAV i ogólnie pojazdów autonomicznych, dla nauki GNSS, odbiorników oprogramowania i tanich platform SDR oraz tematyki nauki i edukacji GNSS;
- Systemy i technologie nawigacji w przestrzeni kosmicznej: wykorzystanie GNSS na orbitach ziemskich i poza orbitami ziemskimi
(np. GNSS na Księżyc), dedykowane systemy do egzonawigacji (np. nowe systemy PNT na Księżycu, Marsie, w Układzie Słonecznym itp.) .) i ich możliwości naukowe.

Więcej - https://atpi.eventsair.com/9th-gnss-science-colloquium/