banner

 

Członkowie PAN oraz członkowie PAU z satysfakcją przyjmują zapowiedzi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dariusza Wieczorka o zwiększeniu wydatków na badania naukowe i szkolnictwo wyższe w budżecie państwa na rok 2024.


Cieszą nas zapowiedzi 30% podwyżek wynagrodzeń dla pracowników naukowych i 20% zwiększenia uposażeń pracowników nienaukowych. Z zadowoleniem odnotowujemy zapowiedź zwiększenia finansowania instytutów PAN o 180 mln zł.

Pragniemy jednak zwrócić uwagę, że w zapowiedziach Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zabrakło konkretnych propozycji zwiększenia budżetu NCN, którego systematyczne obniżanie jest jednym z głównych zagrożeń dla rozwoju nauki w Polsce. Aktualny poziom sukcesu w konkursach NCN spadł poniżej 10%. Sprawia to, że wiele wartościowych projektów badawczych nie jest realizowana, a włożony w ich przygotowanie wysiłek intelektualny ulega zmarnotrawieniu.

Członkowie PAN oraz członkowie PAU apelują o zwiększenie budżetu NCN do poziomu umożliwiającego finansowanie 25% rozpatrywanych projektów badawczych.

Marek Konarzewski - Prezes PAN
Jan Ostrowski - Prezes PAU