bannerSpośród 2130 kandydatów Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN) wybrała 308 naukowców do tegorocznych grantów konsolidacyjnych. Znalazło się wśród nich czterech Polaków – wszyscy z Uniwersytetu Warszawskiego.


Granty Consolidator Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych przeznaczone są dla odnoszących sukcesy badaczy, z 7–12-letnim doświadczeniem od uzyskania stopnia doktora.
Mają celu wsparcie wybitnych naukowców i badaczy na tym etapie kariery, kiedy zaczynają tworzyć własne, niezależne zespoły badawcze, aby realizować swoje najbardziej obiecujące pomysły naukowe.
Granty będą wspierać projekty naukowe obejmujące wszystkie dziedziny badań, od inżynierii, przez nauki przyrodnicze, po nauki humanistyczne.
Dotacje o łącznej wartości 627 mln euro stanowią część unijnego programu „Horyzont Europa”.

Laureaci tego konkursu grantowego będą realizować swoje projekty na uniwersytetach i w ośrodkach badawczych w 22 państwach członkowskich UE i innych krajach stowarzyszonych z programem „Horyzont Europa”. Spośród krajów UE najwięcej dotacji będzie ulokowanych w Niemczech (66 projektów), Holandii (36), Francji (23) i Hiszpanii (23). Wśród zwycięzców tego zaproszenia znajdują się obywatele 43 krajów, w szczególności Niemcy (56 badaczy), Włosi (36) i Holendrzy (27).
Dzięki dotacjom utworzy się około 1800 miejsc pracy dla stażystów ze stopniem doktora, doktorantów i innego personelu instytucji przyjmujących.

Wśród tegorocznych laureatów jest czterech Polaków, wszyscy z Uniwersytetu Warszawskiego: prof. prof. Paweł Caputa (Wydział Fizyki), Ewa Szczurek i Szymon Toruńczyk (Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki oraz Magdalena Wojcieszak (Ośrodek Badań nad Migracjami).

 

Statystyka - chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://erc.europa.eu/sites/default/files/2023-11/erc_2023_cog_statistics.pdf

Lista nagrodzonych - chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://erc.europa.eu/sites/default/files/2023-11/erc-2023-cog-results-all-domains.pdf

 

ERBN, utworzona przez Unię Europejską w 2007 r., jest wiodącą europejską organizacją finansującą doskonałe badania pionierskie. Finansuje kreatywnych badaczy dowolnej narodowości i wieku, którzy prowadzą projekty w całej Europie. ERBN oferuje cztery podstawowe programy grantowe: granty dla początkujących, granty konsolidacyjne, granty dla zaawansowanych i granty synergiczne. Dzięki dodatkowemu programowi dotacji „Proof of Concept” ERBN pomaga beneficjentom wypełnić lukę między ich pionierskimi badaniami a wczesnymi fazami ich komercjalizacji. Na czele ERBN stoi niezależny organ zarządzający, Rada Naukowa. Od listopada 2021 r. przewodniczącą ERC jest Maria Leptin. Całkowity budżet ERBN na lata 2021–2027 wynosi ponad 16 miliardów euro i jest częścią programu „Horyzont Europa”, za który odpowiedzialna jest europejska komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Iliana Iwanowa.