banner

 

karwowskiitPod koniec października 2023 roku Komisja Nowych Minerałów, Nomenklatury oraz Klasyfikacji przy Międzynarodowej Asocjacji Mineralogicznej (CNMNC-IMA) zatwierdziła nowy minerał karwowskiit o wzorze Ca9Mg(Fe2+0.5□0.5)(PO4)7 (IMA2023-080).
Nazwa minerału odnosi się do nazwiska jego odkrywcy - prof. Łukasza Karwowskiego (1945–2022) – wybitnego mineraloga, jednego z najlepszych badaczy meteorytów, w szczególności fosforanów, pośród których najbardziej typowym jest niespotykany na Ziemi merrillit.Prof. Karwowski - wieloletni pracownik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach - był odkrywcą także dwóch innych minerałów fosforanowych znalezionych w meteorycie Morasko.

Nowy minerał został znaleziony w Jordanii w okolicach miasta Al Qatrana. Karwowskiit należy do grupy merrillitu i jest swoistym ziemskim „meterorytowym” minerałem. Współwystępuje z nikelfosfidem (Ni,Fe)3P, znajdowanym dotąd tylko w meteorytach. Na zdjęciu z mikroskopu skaningowego są pokazane trygonalne kryształy karwowskiitu. To pierwsze znalezione dobrze wykształcone kryształy minerały grupy merrillitu.
Prof. Karwowski był także założycielem, a następnie prezesem oraz pierwszym (i jak dotąd jedynym) prezesem honorowym Polskiego Towarzystwa Meteorytowego.


www.us.edu.pl