banner


Na platformie You Tube ukazały się dwa wywiady z politologiem Gracjanem Cimkiem z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Pierwszy – z cyklu Spotkania z mądrością - dotyczy istoty hegemonii, drugi – Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SOW).

W pierwszym, na wstępie, prof. Cimek pokazuje różnice między supremacją a hegemonią. Dalej – przywołując prace Gramsciego i Marksa - wyjaśnia jak to jest, że klasy kontrolujące kapitał potrafią osiągać przyzwolenie klas obiektywnie podporządkowanych ekonomicznie i politycznie na swoją władzę (zwykle ci podporządkowani „niewolnicy” nie mają nawet świadomości, że są przez kapitalistów traktowani instrumentalnie i służą ich interesom).
Wykorzystując teorie Antonio Gramsciego i twórców neogramsciańskiej teorii stosunków międzynarodowych ukazuje nie tylko instrumenty kulturowe, ale również metody tworzenia bloku historycznego, który zapewnia supremacje współczesnej klasy kapitalistów w kształtowaniu porządku międzynarodowego. W obszernym wywiadzie nie brakuje wątków polskich, zwłaszcza odnoszących się do okresu po 1989 roku.
Całość - https://www.youtube.com/watch?v=HjcL6DzzVYI

Drugi wywiad prof. Cimka (w ramach cyklu Studenckie pogadanki) dotyczy Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SOW) jako kroku w kierunku świata wielobiegunowego. Mowa w nim o genezie i rozwoju SOW, politykach regionalnych państw Azji Centralnej i Wschodniej, gry o szlaki handlowe potęg morskich i lądowych, aktualnych rywalizacjach i zmianie ich charakteru oraz oczywiście o wyłaniającym się Nowym Świecie, kształtowanym przez tworzone międzynarodowe organizacje współpracy.(al)
Całość - https://www.youtube.com/watch?v=O3FHH8B1LCw