banner


bielen 1Na Uniwersytecie Warszawskim 22 września 2023 odbyła się uroczystość związana z 70-leciem wybitnego polskiego politologa, twórcy szkoły polskiego realizmu politycznego, prof. Stanisława Bielenia i 50-leciem Jego pracy naukowej.


Była to nie tylko okazja do spotkania przyjaciół Jubilata (wieloletniego autora SN,wieloletniego autora SN, z czego jesteśmy dumni), ale i wymiany refleksji na temat rozwoju i stanu politologii w Polsce i na świecie (obszernie mówił o tym Jarosław Dobrzański, politolog i publicysta).
W licznych wystąpieniach podkreślano także sytuację politologii i politologów w ostatnich dwóch latach, kiedy ta nauka została wprzęgnięta (niezależnie od woli samych badaczy z tego obszaru) w wir wydarzeń politycznych, a liczni politolodzy stali się ofiarami działań rządów Zachodu, w tym także Polski.

Laudację na cześć Jubilata wygłosiła specjalizująca się w stosunkach międzynarodowych prof. Teresa Łoś-Nowak z akademickiego ośrodka wrocławskiego, a jej dopełnieniem były wystąpienia politologów oraz listy gratulacyjne, jakie nadeszły od wielu naukowców polskich i zagranicznych.
Prezentem od Jubilata dla obecnych była księga pamiątkowa – Wiedza i pasja, wydana dzięki staraniom Komitetu Organizacyjnego tej uroczystości, którym kierował prof. Andrzej Wierzbicki. Zawarto w niej przebieg działalności naukowej Jubilata, wykaz publikacji, a także wypowiedzi licznych osób dotyczące zarówno osiągnięć naukowych Profesora Bielenia, jak i jego działalności na innych polach: dydaktycznym, organizacyjnym, społecznym, publicystycznym. Nie zabrakło w niej wypowiedzi najbliższych mu osób, które nakreśliły sylwetkę Jubilata od strony jego życia prywatnego.wiedza i pasja

Sam Jubilat, w zamieszczonej na końcu książki autodiagnozie, odnosząc się do świętowanych dwóch okrągłych rocznic, stwierdził iż jego charakter i temperament zostały ukształtowane przez pięć wymiarów osobowości:
- w wymiarze emocjonalnym zawsze bliskie mu były „rytmy gorące”, ale i nostalgia za czymś nieuchwytnym;
- w wymiarze duchowym – wrażliwość na piękno słowa (czemu daje wyraz w cytowanych utworach poetyckich) oraz sentyment do teatru;
- w wymiarze intelektualnym – cechy człowieka myślącego, racjonalnego, myślenie w kategoriach pragmatycznych (nawet jeśli emocje równoważyły rozum), acz bez doktrynerstwa, dogmatyzmu czy fanatyzmu;
- w wymiarze intuicyjnym – wyobraźnia i fantazja, pozwalające łatwiej pokonywać przeszkody;
- a sferze fizycznej – umiar i utrzymywanie równowagi zdrowotnej.
Podsumowując to, czego doświadczył i z czym się zmierzył przez 70 lat uznał się za „wybrańca Losu”, choć każdy, kto poznał Profesora wie, że tym losem kierował sam (co najwyżej z niewielką pomocą przyjaciół).
Anna Leszkowska