banner

 

W rozstrzygniętych 18.05.23 konkursach Opus 24 i Sonata 18 złożono 3015 wniosków, spośród których 363 zostały zakwalifikowane do finansowania. Badaczki i badacze otrzymają niemal 520 mln zł na realizację projektów z zakresu badań podstawowych w polskich jednostkach.

Opus to najpopularniejszy konkurs w ofercie Narodowego Centrum Nauki skierowany do szerokiego grona odbiorców. Nie ma w nim ograniczeń co do zaawansowania kariery kierownika projektu, posiadanego stopnia czy tytułu naukowego lub doświadczenia w prowadzeniu badań.
W Opusie można składać standardowo wnioski obejmujące krajowe projekty badawcze, projekty z udziałem partnerów zagranicznych lub z wykorzystaniem przez polskie zespoły wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.
Dodatkowo w tej edycji konkursu, można było składać również wnioski o finansowanie projektów realizowanych we współpracy międzynarodowej zgodnie z Lead Agency Procedure w programie Weave. Dzięki tej ścieżce możliwe było zaplanowanie projektu we współpracy z zagranicznymi zespołami z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec, Szwajcarii, Luksemburga lub Belgii ‒ Flandrii, które występowały równolegle o środki na realizację tych projektów do właściwych dla nich instytucji finansujących badania w ramach programu Weave.


W konkursie Opus 24 do NCN wpłynęło 1921 wniosków na łączną kwotę niemal 2,7 mld zł.
Finansowanie otrzymały 224 wnioski o wartości ponad 364,4 mln zł. Wskaźnik sukcesu wyniósł 11,66%.

176 spośród wniosków złożonych oraz 48 z wniosków zakwalifikowanych do finansowania dotyczyło projektów międzynarodowych w ramach ścieżki LAP, które czekają jeszcze na zatwierdzenie przez agencje partnerskie.


Konkurs Sonata 18 skierowany jest do badaczek i badaczy ze stopniem doktora, uzyskanym od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem i ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań.
W tej edycji konkursu złożono 1094 wnioski, których łączna wartość przekroczyła 1,2 mld zł. Ostatecznie do finansowania zakwalifikowano 139 o wartości ponad 155,5 mln zł. Wskaźnik sukcesu wyniósł 12,79%.

Z listą wszystkich projektów rekomendowanych do finansowania w konkursach Opus 24 i Sonata 18 oraz ich opisami popularnonaukowymi można się zapoznać pod adresem:
https://ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2023-05-18-opus24-sonata18