banner


fizycyJuż w najbliższy poniedziałek, 20.09.21, w gmachu Opery Nova w Bydgoszczy fizycy z Polski i zagranicy uroczyście zainaugurują 47 Zjazd Fizyków Polskich.
Jednak już w piątek, 17.09.21, na Placu Teatralnym w Bydgoszczy zostanie otwarta wystawa o naukowcach światowego formatu wywodzących się z miasta i regionu.
Z kolei w niedzielę i poniedziałek ze Starego Rynku i Wyspy Młyńskiej wystartują dwie unikatowe sondy stratosferyczne.

- Oficjalnie Zjazd otworzymy w poniedziałek 20 września. W uroczystościach weźmie udział prof. Frank Wilczek, noblista z polskimi korzeniami, który online wygłosi wykład o kryształach czasu. Niestety, z uwagi na ciągle niepewną sytuację pandemiczną z bezpośredniej obecności nad Brdą musiało zrezygnować wielu znanych fizyków, którzy wcześniej deklarowali chęć przyjazdu. Niemniej będziemy mieli przyjemność gościć między innymi prof. Luca Bergé, przewodniczącego Europejskiego Towarzystwa Fizycznego - mówi prof. Adam Gadomski z z Politechniki Bydgoskiej (PBŚ), przewodniczący Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Polskie Towarzystwo Fizyczne zostało zawiązane 11 kwietnia 1920 roku na Politechnice Warszawskiej, przy udziale delegatów z Warszawy, Krakowa, Lwowa, Wilna i Poznania; oddział w Bydgoszczy powstał ponad pół wieku później. PTF zajmuje się upowszechnianiem fizyki i nauk pokrewnych, podnoszeniem ogólnego poziomu wiedzy fizycznej w społeczeństwie, wspieraniem rozwoju fizyki w kraju oraz rozwijaniem więzi między fizykami zatrudnionymi w nauce, oświacie i różnych gałęziach gospodarki.
Więcej - https://47zfp.utp.edu.pl/